Oferte locuri de munca top

Ce se va modifica in renovarea cladirilor

Afacerile din sectorul renovării clădirilor vor fi influențate semnificativ de noile politici economice naționale ce urmează să fie aplicate la nivel național.

O serie de măsuri prin care clădirile existente să fie transformate într-unele eficiente din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră au fost incluse în Strategia de renovare pe termen lung, elaborată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  Această strategie este o cerință obligatorie pentru statele membre UE, stipulată în Directiva privind performanța energetică a clădirilor.

Strategia prevede izolarea termică a clădirilor din sectorul administrației publice, a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, a unităților de învățământ, spitalelor publice, precum și a clădirilor cu scop comercial.

Astfel, vor fi implementate soluții care să asigure confortul termic necesar, concomitent cu utilizarea surselor de energie regenerabile (soluții de ventilație, recuperatoare de căldură, pompe de căldură, etc.), acolo unde raportul cost/beneficii este optim

Strategia prevede realizarea de programe de instruire și perfecționare pentru profesiile și disciplinele cheie în renovarea și reabilitarea clădirilor (ex. auditori energetici), precum și introducerea unor atestate care să fie reînnoite periodic.

Totodată, vor fi introduse și aplicate restricții la vânzarea sau închirierea clădirilor din categoriile inferioare de performanță energetică.

De asemenea, vor fi stabilite standarde de performanță pentru renovarea elementelor de anvelopă a clădirilor și a sistemelor HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat).

Proiectul STRL presupune, suplimentar renovării clădirilor în scopul creșterii eficienței energetice, adoptarea tehnologiilor SRE precum instalarea de panouri solare termice, panouri fotovoltaice și pompe de căldură, ce vor susține îndeplinirea țintelor SRE-E și SRE-Î&R la nivelul anului 2030, asigurând creșterea producției de energie din surse regenerabile cu peste 0,2 Mtep.

O măsură importantă inclusă în strategia de renovare este inventarierea stocului locativ și evaluarea potențialului de îmbunătățire a eficienței energetice. Clădirile cu cel mai mare potențial de îmbunătățire și cu cel mai crescut număr de beneficiari vor avea prioritate la renovare, pentru a genera cel mai mare impact.

De asemenea, este prevăzută crearea, menținerea și actualizarea unei baze de date în care să fie înregistrate clădirile din stocul național, cu detaliile aferente tipului, renovărilor și modernizărilor efectuate de-a lungul vieții utile, siguranței și integrității structurale, consumului de energie, etc.

Vor fi sprijinite și încurajate proiectele de cercetare și dezvoltare și a proiectelor demonstrative legate de tehnologii și tehnici noi de renovare extinsă.

Strategia de renovare face parte din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030.

 

 

 

Citiți și:

220 mil euro pentru modernizarea drumurilor la nivel judetean

Unitate agricola noua, in pregatire pe mai mult de 17 mii mp

Dezvoltatori locali construiesc 150 de unitati locative noi

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus