Oferte locuri de munca top

Ce se modifica pentru proiectele POIM destinate eficientei energetice

A fost aprobat Ghidul de finanțare pentru proiectele depuse anterior în cadrul Axelor 6, 7 și 9 din Programul Operațional Infrastructură Mare și care au fost transferate în cadrul Axei prioritare 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU. Reglementările vizează transferul finanțărilor.

Axele Prioritare vizate sunt următoarele :

* Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

* Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

* Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Beneficiarii eligibili în cadrul OS 10.2, care are în vedere creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, sunt aceiași precum cei identificați în cadrul AP 6 – OS 6.1, 6.2, 6.3 şi 6.4 şi AP 7- OS 7.1, respectiv:

* Unități administrativ teritoriale în raza cărora există potențial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz

* Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării

* Operatori de distribuție/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie – pentru acțiunea de tip 3

* Societăți comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementatea aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluțiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creștere a eficienței energetice

* Operatorii de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligațiilor de implementare a contorizării inteligente în proporție de 80% pånă în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice)

* Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an

* Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale).

Modalitatea de finalizare a procesului de selecție şi contractare a proiectelor o gasiti in Ordinul de mai jos.

 

Descărcați aici Ordinul

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus