Oferte locuri de munca top

Ce se intampla cu preturile din proiectele de infrastructura POIM

Pentru deblocarea implementării unora dintre proiectele de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 vor fi luate măsuri în ceea ce privește valorile contractelor.

În prezent, beneficiarii programului pot solicita autorităţii de management sau organismului intermediar pentru transport, majorarea valorii totale eligibile a contractelor / deciziilor de finanţare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanţare în vederea asigurării ajustărilor de preţ până la data de 13 mai 2021.

Instituirea stării de urgență în martie 2020 a adus întârzieri în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Beneficiarii nu au avut capacitatea de a pregăti documentațiile pentru a aplica metodologia ajustării prețurilor și nu au putut respecta termenul de un an de zile.

În acest context, un proiect de Hotărâre de Guvern propune prorogarea termenului cu un an de zile pentru a debloca implementarea proiectelor.

De asemenea, proiectul aduce o clarificare a sintagmei „valoarea plăților”, prin care se va înțelege valoarea plăților efectuate de către Autoritatea de management  pentru POIM 2014-2020, aferente contractelor de lucrări, și nu valoarea plăților efectuate de către beneficiari, luând în considerare că doar plățile autorizate și certificate de către Autoritatea de Management sunt recunoscute ca aferente valorii eligibile a proiectului.

Totodată, ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale se va realiza pentru proiectele ce îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

* obiectul principal al proiectului este reprezentat de investiţii realizate prin contracte de achiziţie publică/sectorială de lucrări;

* contractul/decizia de finanţare aferent/aferentă proiectului este bazat/ă pe un deviz general elaborat pe baza preţurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv;

* valoarea contractelor de achiziţie publică/sectorială semnate reprezintă sub 25% din valoarea totală a proiectului sau valoarea plăţilor efectuate de către Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020, aferente contractelor de lucrări, reprezintă sub 15% din valoarea totală a proiectului la 31 decembrie 2019.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus