Oferte locuri de munca top

Ce se intampla cu anularea anumitor obligatii fiscale pentru PNDL

Posibilitatea de anulare a obligațiilor fiscal-bugetare rezultate din contractele de cesiune ce au fost finanțate în cadrul PNDL nu a primit voturi favorabile din partea deputaților. Asta după ce nici senatorii nu au aprobat propunerea.

Totuși, proiectul legislativ propus de doi deputați PSD mai are o șansă când va fi supus votului în plenul Camerei Deputaților.

Mai exact, inițiatorii propun ca obligațiile fiscale ce nu au fost plătite până la 1 ianuarie 2017 în cadrul contractelor de cesiune să fie anulate odată ce această lege va intra în vigoare.

Propunerea va reglementa situaţiile în care UAT-urile, în baza unor contracte de cesiune au încheiat contracte de lucrări pentru finalizarea lucrărilor la diverse proiecte cu alte firme decât cele ce iniţial au câştigat licitaţia şi au executat parţial lucrările. Cesiunile de contracte au fost necesare din cauza intrării în insolvabilitate a contractantului iniţial şi blocarea lucrărilor.

Lucrările au fost executate integral, deconturile cheltuielilor aferente programelor în cauză au fost aprobate de către fostul MDRAP, contractele de cesiune find iniţial acceptate de ministerul de resort.

Cu toate acestea, Ministerul a sesizat că finanţarea proiectelor ce au avut la bază contracte de cesiune a fost făcută fără a fi respectate prevederile OUG 34/2006 și, ca urmare, cheltuielile făcute de UAT-uri şi decontate de minister ar fi neeligibile.

În toate situaţiile, MLPDA a dispus ulterior sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit cât şi a sumelor din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, blocând şi alte tranşe de finanţare pentru unele proiecte aflate în derulare, condamnând practic UAT-urile în cauză la subdezvoltare şi faliment, argumentează deputații.

În prezent, prin abrogarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţe publică, de către Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice este permisă schimbarea contractului în condiţiile art. 221 din această lege. Practic, eroarea reţinută în sarcina UAT-urilor nu mai subzistă în reglementarea actuală. Totuşi, deputații susțin că legea se aplică pentru trecut doar în situaţia aplicării legii penale mai favorabile, așadar este necesară această modificare legislativă care să deblocheze situaţii ce trenează de ani de zile.

Noua propunere legislativă vizează completarea OUG nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

Sus