Oferte locuri de munca top

Ce proiecte pot primi finantare prin PNCIPS

A fost actualizat Ghidul de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS).

În cuprinsul noii variante a Ghidului de depunere sunt prezentate subprogramele din cadrul PNCIPS, categoriile de lucrări care pot fi finanțate în cadrul fiecăruia dintre acestea și documentele care trebuie depuse în prima etapă de către potențialii beneficiari.

Beneficiarii programului pot fi autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și alte instituții publice și instituții de interes public.

De asemenea, printre beneficiari se pot număra și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale.

Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele:

* Subprogramul ”Săli de Sport”

* Subprogramul ”Bazine de Înot”

* Subprogramul ”Complexuri Sportive”

* Subprogramul ”Așezăminte Culturale”

* Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat”

* Subprogramul ”Patinoare Artificiale”

* Subprogramul ”Unități Sanitare”

* Subprogramul ”Săli de Cinema”

* Subprogramul ”Lucrări în Primă Urgență”

* Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

* Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

* Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

* Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

În urma depunerii unei solicitări de către potențialii beneficiari, CNI introduce obiectivul pe lista-sinteză a subprogramului vizat, listă sinteză care se transmite spre aprobare către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Ulterior introducerii pe lista sinteză, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile pentru PNCIPS, reprezentanții CNI solicită beneficiarilor documentele necesare promovării indicatorilor tehnico-economici.

Finanțarea unui obiectiv de investiții în cadrul PNCIPS este asigurată, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile PNCIPS și numai după parcurgerea următoarelor etape:

* Prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNI

* Prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al MLPDA

* Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin emiterea ordinului MLPDA sau a hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, după caz.

 

 

 

Citiți și:

Proiectarea unui pod va costa peste 41 mil euro

Peste 200 de apartamente noi, propuse in Bucuresti

Investitori italieni pregatesc dezvoltarea unor spatii de productie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus