Oferte locuri de munca top

Ce proiecte europene fazate primesc bani pentru finalizare

26 de proiecte europene fazate de infrastructură și de asistență tehnică vor fi finalizate după ce vor primi finanțarea necesară.

Măsura a intrat deja în vigoare și va asigura inclusiv evitarea corecțiilor financiare din partea Comisiei Europene.

Sumele alocate vor fi utilizate pentru următoarele categorii de costuri și cheltuieli:

* costuri aferente finalizării investiției pentru contractele încheiate între beneficiari și furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții de lucrări, precum și costuri legate de relansarea procesului de achiziție, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor;
* finanțarea costurilor suplimentare necesare implementării contractelor de asistență tehnică, ca urmare a depășirii bugetelor alocate inițial;
* costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului și beneficiarului;

* suplimentarea bugetelor contractelor de asistență tehnică și supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi și beneficiarului;
* cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor.

Contract de aproape 17 mil euro, atribuit

Ce proiecte au primit finantare

* Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin: 145.940 mii lei
* Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova: 12.400 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna: 135 mii lei
* Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman: 26.450 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea: 165 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș: 11.612 mii lei

* Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți: 36.827 mii lei
* Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea: 46.942 mii lei
* Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui: 90.541 mii lei
* Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin: 839 mii lei
* Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 Ha – Târgu Mureș: 2.093 mii lei
* Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș: 136.314 mii lei

* Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea: 9.156 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor: 4.014 mii lei
* Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj: 39.218 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș: 717 mii lei
* Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj: 1.855 mii lei
* Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani: 17.813 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița: 7.787 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020: 5.807 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020: 316 mii lei
* Sprijin pentru întocmirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, în perioada 2014-2020: 1.485 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020: 1.249 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020: 3.290 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020: 1.692 mii lei
* Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020: 1.383 mii lei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus