Oferte locuri de munca top

Ce proiecte de investitii din turism vor primi finantare

Lipsa de coerenţă în aplicarea măsurilor de redresare a sectorului de turism va fi eliminată prin noile măsuri ce vor fi aprobate astăzi de Guvern.

Acestea vizează ”Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism” ce va avea numai două direcții majore: dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic și dezvoltarea domeniului schiabil.

Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului vor trebui să fie amplasate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Finanțări pentru dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic

Stațiunile balneare și balneoclimatice vor primi finanțări pentru investiții în construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere: baze de tratament, trasee pentru cură de teren, alei promenadă, buvete, achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice procedurilor balneare; amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice.

UAT-urile cu factori naturali terapeutici (altele decât cele atestate ca stațiuni balneare și balneoclimatice) vor putea primi finanțare pentru construirea bazei de tratament cu dotări specifice.

Noi spatii de cazare, intr-o zona turistica

Finanțări pentru dezvoltarea domeniului schiabil

Vor fi acordate finanțări pentru construire/reabilitare/modernizare/ extindere domenii schiabile: pârtii de schi/școală/trasee de legătură, instalație de transport pe cablu, bandă transportoare pentru pârtii școală, tubbing, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare, pârtie/pistă săniuș, drum acces, post de prim ajutor, amenajare/reabilitare patinoar, infrastructură pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară conexă domeniilor schiabile.

Pentru a elimina eventualele confuzii ce pot apărea în interpretarea cheltuielilor eligibile de către beneficiarii proiectelor, au fost structurate tipurile de cheltuieli.

De asemenea, cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării, și anume:

* Cheltuieli pentru obținerea terenului

* Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

* Cheltuieli conexe organizării șantierului, Comisioane, cote, taxe, costul creditului, Cheltuieli diverse și neprevăzute, Cheltuieli pentru informare și publicitate,

* Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

Investitori autohtoni vor dezvolta noi proiecte rezidentiale

Prin aceste măsuri se urmăreşte dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic mare şi foarte mare, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică, dezvoltarea competitivă a turismului şi o direcţionare eficientă a investiţiilor publice, dezvoltarea unei reţele de destinaţii turistice competitive pe plan internaţional, identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus