Oferte locuri de munca top

Ce probleme incetinesc inscrierea cadastrala

O serie de probleme încetinesc derularea Programului național de cadastru și carte funciară. În cadrul acestuia se prevede ca toate proprietățile imobiliare să fie înregistrare gratuit în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară la nivel național.

Probleme sunt, de exemplu, în județul Maramureș, unde au fost înregistrate 2.133 imobile, în condițiile în care la nivelul acestui județ s-a estimat un număr de circa 650.000 imobile în extravilan, cifra finală putând fi comunicată la încheierea procesului de înregistrare sistematică, potrivit unei note informative a ANCPI.

Din ce motive este scăzut nivelul de implementare

Printre cele mai importante motive ale nivelului scăzut de implementare al procesului de înregistrare sistematică, oficialii ANCPI menționează slaba implicare, uneori chiar dezinteresul autorităților locale pentru acest program și lipsa de interes din partea persoanele fizice și juridice autorizare în contractarea de lucrări de înregistrare sistematică, principalul factor fiind de ordin economic.

Un alt motiv îl constituie lipsa personalului angajat în cadrul primăriilor, disponibil pentru relația dintre persoanele autorizate, cetățeni și primărie.

Astfel, prestatorii de servicii sunt îngreunați/întârziați în efectuarea lucrărilor fapt ce creează nemulțumiri și este unul dintre motivele pentru care au fost reziliate contracte. Aceștia acuză lipsa evidențelor la nivelul primăriilor ceea ce duce la imposibilitatea identificării proprietarilor/deținătorilor actuali ai imobilelor. Mai mult, prin aplicarea deficitară a legilor fondului funciar, de cele mai multe ori suprafețele obținute din măsurători sunt diferite de cele din actele de proprietate.

De asemenea, lipsa evidențelor la nivelul primăriilor conduce la imposibilitatea identificării proprietarilor de drept asupra imobilelor.

Situația în județul Maramureș

Deși Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a finanțat lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale pentru toate UAT-urile din județul Maramureș, situația contractelor este următoarea:

*Pentru Etapa I (2016) din 70 de primării eligibile au încheiat contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară doar 47 de UAT-uri din care doar 23 au încheiat 24 contracte de prestări servicii, fiind finalizate doar 5 contracte, restul fiind reziliate.

*Pentru Etapa II (2017) din 70 UAT-uri eligibile, 62 au încheiat contracte de finanțare din care 43 au încheiat 69 contracte de prestări servicii, în vigoare fiind 40 contracte de finanțare și 55 contracte de prestări servicii, restul fiind reziliate.

*Pentru Etapa III (2018) toate cele 62 UAT-uri eligibile au încheiat contracte de finanțare din care doar 42 UAT-uri au încheiat 82 contracte de prestări servicii, care se află în diverse stadii de execuție.

*Pentru Etapa IV (2018) doar 31 de UAT-uri au încheiat contracte de finanțare, în acest moment fiind în derulare procedura de încheiere a contractelor de prestări servicii.

 

 

 

 

Citiți și:

S-a dat startul unui proiect cu peste 250 de apartamente

Construirea a trei blocuri in nordul Capitalei va demara in primavara

Proiect rezidential cu autorizatie de construire, scos la vanzare

Un amplu proiect rezidential, in pregatire pentru extindere

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.7/oct 2018

01

Sus