Oferte locuri de munca top

Ce prevederi noi vor alinia performanta energetica a cladirilor la legislatia europeana

Prevederile prin care sunt stabilite măsuri pentru creșterea performanței energetice a clădirilor urmează să fie aliniate cu legislația europeană. Proiectul de lege se află în prezent la comisiile Camerei Deputaților, după ce a fost adoptat de Senat.

Noua lege va stabili condiții cu privire la:

* aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la sistemele tehnice ale clădirii, atunci când acestea sunt instalate ori înlocuite parțial sau total

* planurile naționale pentru creșterea numărului de clădiri cu consum aproape zero de energie

* sistemele tehnice ale clădirilor și electromobilitatea

Strategia de renovare pe termen lung

O noutate a legii este reprezentată de detalierea Strategiei de renovare pe termen lung, care va fi elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Pentru a sprijini mobilizarea investițiilor în renovările necesare atingerii obiectivelor se va facilita accesul la mecanisme adecvate pentru:

* gruparea proiectelor inclusiv prin platforme, grupuri de investiții, prin consorții de întreprinderi mici și mijlocii, pentru a permite accesul investitorilor, precum și pachete de soluții ale producătorilor de materiale și echipamente pentru construcții, pentru potențialii clienți.

* reducerea riscurilor percepute ale operațiunilor vizând eficiența energetică pentru investitori și sectorul privat

* utilizarea fondurilor publice pentru a mobiliza investiții suplimentare din sectorul privat sau pentru a aborda deficiențe specifice ale pieței etc.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor

Metodologia va aborda în principal următoarele aspecte:

* caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, respectiv capacitatea termică, izolația termică, încălzirea pasivă, elemente de răcire și punți termice, compartimentarea interioară și etanșeitatea la aer

* instalațiile de încălzire a spațiului și de alimentare cu apă caldă menajeră, inclusiv caracteristicile în ceea ce privește izolarea termică a acestora

* instalația de climatizare /condiționare a aerului

* instalația de ventilare mecanică și/sau ventilare naturală, după caz

* instalația de iluminat integrată a clădirii

* amplasarea clădirii, inclusiv orientarea, parametrii climatici exteriori și influența contextului peisagistic

* sistemele solare pasive și de protecție solară

* condițiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect

* aporturile interne de căldură

Performanța energetică a clădirii/unității de clădire va fi exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanță:

* clasa energetică

* consumul total specific de energie primară

* indicele de emisii echivalent CO2

* consumul total specific de energie din surse regenerabile.

 

Descărcați aici Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor – varianta adoptată de Senat

 

 

 

Citiți și:

Aproape 8 ha, in pregatire pentru realizarea unui parc retail

Cine va moderniza un drum de aproape 80 km

Viitor ansamblu industrial, cu aproape 15 mii mp sc

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus