Solplanet x AeroFix

Ce prevede planul de actiuni pentru sistemele de transport inteligente

La baza politicilor și acțiunilor în domeniul sistemelor de transport inteligente (STI) va sta o strategie elaborată de Guvern.  (planul de actiunifisier atasat)

În vederea planificării, proiectării, operării, întreținerii și gestionării sistemelor de transport, STI va integra telecomunicații, electronică și tehnologiile informației cu ingineria transporturilor.

Administratorii infrastructurii rutiere (CNAIR, în cazul rețelei național de drumuri și autostrăzi și municipalitățile sau consiliile locale/județene în cazul rețelelor rutiere urbane sau județene) au ca obiectiv să implementeze astfel de sisteme pe toate autostrăzile care fac parte din rețeaua TEN-T central cu orizontul de timp 2030 și extinderea ulterioară la TEN-T comprehensive până în 2050, pe drumurile naționale principale, pe drumurile județene și în localitățile unde sunt probleme de trafic și de siguranță rutieră.

Strategia prevede:

* Optimizarea colectării de date în timp real despre drum, trafic și condiții de călătorie. Acest obiectiv se referă atât la rețeaua de senzori necesară colectării datelor, cât și la calitatea optimă a datelor (momentul colectării, acuratețe, acoperire spațială și temporară).

* Dezvoltarea de servicii STI noi și creșterea calității celor existente: servicii de informare și de mobilitate;  de gestionare a călătoriilor, a transportului și a traficului; servicii pentru siguranță și securitate rutieră; servicii de mobilitate cooperative, conectate și automatizate.

* Integrarea STI și a altor sisteme la nivel național și european.

Se are în vedere integrarea sistemelor și serviciilor STI la nivel național și european prin dezvoltarea unei arhitecturi cadru la nivel național, prin implementarea interfețelor hardware și software și prin dezvoltarea unor puncte de acces la datele STI, inclusiv a punctului național de acces.

Oferta castigatoare intr-un contract de lucrari rutiere va fi reevaluata

* Integrarea multimodală, inclusiv servicii digitale de mobilitate multimodală. Dezvoltarea sistemelor STI și a unui set armonizat de formate și protocoale de schimb de date interoperabile, bazate pe soluțiile tehnice și standardele existente pentru diferite moduri de transport și digitalizarea sistemelor de transport va permite o integrare la nivel informațional a sistemelor specifice diferitelor moduri de transport.

Acest lucru va facilita furnizarea armonizată și neîntreruptă a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale și dezvoltarea sistemelor integrate suport pentru serviciile digitale de mobilitate multimodală (MaaS – Mobility as a Service).

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus