Oferte locuri de munca top

Ce prevede noul sistem de verificare a finantarilor europene

Va fi instituit un sistem de verificare a finanțărilor din fondurile externe rambursabile și nerambursabile, alocate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență – PNRR.

Prevederile propuse urmează să fie aprobate de către Guvern, prin Ordonanță.

Acestea vor clarifica fluxurile financiare dintre structurile de implementare și coordonatorii de reforme și/sau investiții și beneficiarii PNRR.

De asemenea, vor fi adoptate toate măsurile necesare pentru susținerea unui sistem de control și verificare eficace și eficient, care să asigure recuperarea cuantumurilor plătite în mod necuvenit sau utilizate în mod incorect.

În acest context, prin proiectul de act normativ se intenționează diversificarea tipurilor de verificări efectuate de către coordonatorul național prin introducerea la nivel central a unor verificări asupra legalităţii şi regularităţii cheltuielilor raportate de coordonatorii de reformă și investiții.

Verificările urmează a fi efectuate atât pe baza documentelor justificative transmise de coordonatorii de reforme și/sau investiții, cât și pe baza verificărilor prin eșantion a  procedurilor de achiziție derulate de către autoritățile contractante și de beneficiarii privați care nu intră sub incidența prevederilor art. 6 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Termenul propus pentru raportarea sumelor utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, subiect al verificărilor de legalitate și regularitate, este de maxim 5 zile lucrătoare de la finele trimestrului/lunii.

Nou ansamblu rezidential, in curs de autorizare

Totodată, vor fi transferate în sarcina coordonatorilor de reformă și/sau investiții, următoarele atribuții:

* Realizarea de verificări privind evitarea dublei finanțări;

* Realizarea de verificări privind prevenirea și detectarea conflictului de interese;

* Controlul, constând în verificarea, din punct de vedere administrativ, a aspectelor ce pot reprezenta elemente constitutive ale unei nereguli grave, care vor fi raportate către DLAF/ EPPO/DNA/OLAF/ANI.

* Verificarea respectării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, constată neregulile și emite raport de verificare ex-post;

* Instituirea obligației în sarcina coordonatorilor de reformă și/sau investiții de se asigura de respectarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, în procesul de modificare a țintelor/jaloanelor care au fost considerate îndeplinite, în mod satisfăcător de către Comisia Europeană.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus