Oferte locuri de munca top

Ce pregateste Guvernul prosumatorilor de energie electrica

Prevederi noi privind prosumatorii de energie electrică, precum și tratamentul aplicat instalațiilor cu o putere sub 400 kW urmează să fie aprobate printr-o Ordonanță de Urgență, intrată în consultare publică.

Astfel, prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum vor putea vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, vor beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

Apartamente de lux, pregatite de un cunoscut dezvoltator

Obligații pentru furnizori

Conform documentului, furnizorii de energie electrică vor fi obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:
* să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;
* să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.
De asemenea, pentru prosumatorii care au instalații cu o putere cuprinsă între 200 kW și 400 kW, furnizorii vor avea următoarele obligații:

* să achiziționeze energia electrică produsă și livrată la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
* să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

Scutiri fiscale

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, prosumatorii persoane fizice vor fi exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor.

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030.

După această dată prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

2 Comentarii

Sus