Oferte locuri de munca top

In ce ordine se va face cadastrarea in 793 de UAT

Înregistrarea sistematică a proprietăților în aproximativ 793 de unităţi administrativ-teritoriale rurale, din 40 de județe (județul Ilfov este exceptat) trebuie realizată în deplină concordanţă cu principiile instituite prin POR 2014-2020.

Ca urmare, Guvernul consideră că se impune instituirea prin actul normativ  privind responsabilitatea aplicării criteriilor de prioritizare şi stabilirii listei unităţilor administrativ-teritoriale în sarcina unui singur organism.

Astfel, urmează să fie creată o comisie interministerială care va stabili ordinea localităților din mediul rural ce vor beneficia de finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică în Programul național de cadastru și carte funciară, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului, pus în dezbatere publică până pe 2 mai.

Comisia se va ocupa cu aplicarea criteriilor de prioritizare pentru înregistrarea sistematică a 5.756.387 de hectare.

Criteriile vor fi stabilite de Executiv și se vor aplica pentru localitățile din mediul rural, eligibile pentru a beneficia de fonduri europene structurale și de coeziune.

Grupul interministerial va fi constituit prin decizia prim-ministrului și va fi format din reprezentanți desemnați la nivel de conducere din mai multe instituții: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Comisia va funcționa după un Regulament elaborat de către ANCPI, urmând ca secretariatul Comisiei să fie asigurat tot de către aceasta.

În ceea ce privește procedura de prioritizare aplicabilă și principalele criterii de prioritizare propuse, acestea constau în:
* unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
* unități administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
* unități administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate, cu accent asupra nevoilor comunități rrome, precum și zonelor declarate defavorizate.

Reprezentații în Comisie, precum și numărul acestora vor fi stabilite prin Ordin al ministrului, respectiv al directorului general al ANCPI. De asemenea, se reglementează posibilitatea ca la lucrările Comisiei interministeriale să participe, cu rol de observatori, câte un reprezentant al Direcției Generale de Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Culturii și Indentității Naționale, Agenției Naționale pentru Romi, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces, care include în principal următoarele:
* realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători;
* identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale și a posesorilor acestora;
* realizarea de măsurători cadastrale;
* colectarea actelor juridice de la deținători;
* integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale;
* afișarea publică, în condițiile Legii, a documentelor cadastrale;
* înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce privește contestarea calității de posesor;
* actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare;
* emiterea și plata certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele și condițiile prevăzute legal.

Gasiti atasat proiectul HG pentru cadastru

 

 

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia aprilie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus