Solplanet x AeroFix

Ce obligatii privind securitatea la incendiu vor avea beneficiarii cladirilor

Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se va face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Sunt reglementate cazurile în care se solicită și se emit avize de securitate la incendiu. Astfel, avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici, în etapa studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Pentru celelalte obiective de investiții, respectivul act se emite în vederea obținerii autorizației de construire.

Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi, și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu va reveni persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor.

Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției.

Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.”

Autorizația de securitate la incendiu își va păstra valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni  mixte,  pentru care nu se emite autorizație de construire. Aceasta dacă sunt respectate   prevederile reglementărilor tehnice de proiectare și de echipare cu instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, iluminat de securitate și sisteme de desfumare, aferente noii destinații.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunii contravenționale complementare aplicate.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

Citiți și: https://www.arenaconstruct.ro/obligatii-noi-privind-autorizatia-de-securitate-la-incendiu/

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus