Oferte locuri de munca top

Ce obligatii noi vor avea distribuitorii de energie

Va fi modificat standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru a include noi obligații pentru distribuitori.

Potrivit noului proiect de ordin ANRE, operatorii de distribuție energie electrică vor avea în mod explicit obligația de a citi periodic indexurilor grupurilor de măsurare.

De asemenea, consumatorilor integrați în sisteme de măsurare inteligentă li se va asigura acces la datele istorice de consum.

Totodată, distribuitorii vor fi obligați să acorde compensații utilizatorilor în cazul depășirii perioadei de citire sau a lipsei accesului la datele istorice de consum.

Așadar, operatorul de distribuție are obligația citirii indexului grupului de măsurare pentru determinarea cantității de energie electrică distribuite sau furnizate fiecărui utilizator racordat la rețelele electrice de distribuție.

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către distribuitor este cel prevăzut în contractele de distribuție/furnizare a energiei electrice și poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 3 luni în cazul clienților casnici.

În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului grupului de măsurare este o lună calendaristică.

Operatorul are obligația de a asigura accesul la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

În situația în care operatorul de distribuție nu respectă termenele, acesta este obligat să plătească utilizatorului compensație.

Compensația va fi realizată astfel:

Citirea indexului grupului de măsurare pentru utilizatori, alții decât clienții casnici și prosumatorii Conform prevederilor contractuale 30 lei indiferent de nivelul de tensiune 30 lei indiferent de nivelul de tensiune
Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici 3 luni 10 lei indiferent de nivelul de tensiune 10 lei indiferent de nivelul de tensiune
Citirea indexului grupului de măsurare pentru prosumatori 1 lună 30 lei indiferent de nivelul de tensiune 30 lei indiferent de nivelul de tensiune
Lipsa accesului la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice 1 lună 30 lei la JT

 

30 lei la JT

 

 

Fiecare operator titular de licență cu contract de concesiune monitorizează minimum 25% din numărul stațiilor electrice și pentru dezvoltarea activității de monitorizare.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus