Oferte locuri de munca top

Ce norme vor fi actualizate pentru straturile bituminoase

Vor fi actualizate mai multe norme privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece.

Revizuirea este necesară întrucât o parte din standardele și reglementările tehnice din lista de referințe a normativului în vigoare sunt anulate, abrogate sau și-au încetat aplicabilitatea.

Totodată, tehnologia și utilajele de execuție s-au perfecționat semnificativ în ultima perioadă de timp, noile utilaje de punere în operă sunt complexe, iar compușii chimici folosiți la fabricarea și aditivarea emulsiilor bituminoase s-au tot dezvoltat.

Normativul se adresează tuturor factorilor implicați în procesul investițional:  producători de materiale pentru construcții, proiectanți, executanți de lucrări, specialiști atestați/autorizați în domeniul construcțiilor conform prevederilor legale, investitori, proprietari, administratori, laboratoare de încercări în construcții autorizate/acreditate, precum și organismelor de verificare/control în domeniu.

In ce stadiu se afla drumul ce leaga Valea Jiului de Transalpina

Principalele modificări ale normativului sunt următoarele :

* Impunerea aplicării standardului SR EN 12273 – “Straturi bituminoase turnate la rece” și considerarea cerințelor de calitate în corelare cu performanțele declarate (prezentarea de încercări inițiale de tip pe sectoare reprezentative, a marcajului CE, a Declarației de Performanță, a certificării Controlul Producției în Fabrica prin metode de control a calității și a cantităților materialelor puse în operă, în concordanță cu un sistem de calitate implementat și declarat de executant conform SR EN ISO 9001);

* Posibilitatea aplicării acestei tehnologi și pentru lucrări de întreținere la autostrăzi;

* Eliminarea sintagmei “reprofilarea drumului”, întrucât la aplicarea straturilor bituminoase foarte subțiri turnate la rece în două straturi, primul strat aduce doar o îmbunătățire a planeității drumului existent prin compensarea denivelărilor de maxim 2 cm;

* Posibilitatea utilizării curbelor de granulozitate discontinuă pentru material, precum și cea a fibrelor în compoziția materialului bituminos turnat la rece;

* Având în vedere evoluția tehnologică a utilajelor cu echipamente de control automate și integrate se impun cerințe tehnice superioare pentru echipamente și utilaje pentru punerea în operă a materialelor pe drumurile de clasă tehnică I – III. Se are în vedere asigurarea trasabilității cantităților de materiale utilizate (înregistrarea regimului de funcționare a utilajului, conform SR EN 12274-6). În aceste condiții, recepția și decontarea lucrărilor se poate face în funcție de tipul și cantitatea de material bituminos turnat la rece (MBTR) pus în operă.

Vă amintim faptul că normativul se aplică la întreținerea drumurilor publice de clasă tehnică I – V cu îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, care prezintă capacitate portantă foarte bună sau bună și care nu prezintă degradări structurale, în acord cu standardul european SR EN 12273 – “Straturi bituminoase turnate la rece”.

 

Descărcați aici varianta actualizată a Normativului (proiect)

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus