Oferte locuri de munca top

Ce noi taxe pe locuinte si tranzactii imobiliare pregateste Guvernul

Guvernul pregătește în regim de urgență majorări ale taxelor pentru deținerea de imobile și pentru tranzacțiile imobiliare.

Codul fiscal ar urma că includă prevederi privind impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale și privind impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare.

Transferul de proprietate

Astfel, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii vor datora un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

* 5% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

* 3% pentru imobilele descrise mai sus, deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Impozitul pe tranzacții imobiliare

Impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale va fi calculat, la prima vânzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra prețului de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fără a lua în considerare taxa pe valoarea adăugată aferentă.

În situația în care prețul de vânzare al fiecarei clădiri rezidențiale este inferior valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, impozitul va fi calculat la nivelul valorii stabilite prin studiul de piaţă din care se scade valoarea de 600.000 lei.

Taxe pentru deținerea mai multor proprietăți

Persoanele fizice care au în proprietate clădiri situate în România a căror valoare impozabilă calculată depășește 2.500.000 lei vor plăti o cotă de 1% asupra diferenței dintre suma valorilor impozabile individuale comunicate de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

Cota de TVA de 9% pentru anumite locuințe

Cota de TVA de 9% va fi pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.

Interes mare pentru realizarea unui parc fotovoltaic

De asemenea, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, va fi aplicată o cotă redusă de TVA de 5% pentru:

* livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe;

* livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe;

* livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 august 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA

Totodată, va fi organizat Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA, în formatelectronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, autentificate începând cu data de 1 septembrie 2023 și a informațiilor din «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%,

începând cu 1 ianuarie 2023».

Notarii publici vor fi obligați:

* să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA , prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA», înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;

* să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate;

* să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus