Oferte locuri de munca top

Ce nereguli au gasit inspectorii ISC in proiectare si executie

Peste 4 mii de controale privind execuția lucrărilor de construire au făcut inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcții în trimestrul III al anului trecut, potrivit celor mai recente date ale ISC.

Dintre acestea, 1.920 de controale au fost în faze determinante prin care s-a autorizat continuarea lucrărilor de construire.

Numărul controalelor a fost mai mic cu 13% față de cele realizate în trimestrul III 2020.

Inspectorii ISC au constatate neconformități pentru care au aplicate 459 sancțiuni contravenționale în cuantum de 4.869 mii lei.

Dintre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții, inspectorii ISC menționează:
* încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire, neîndeplinirea
obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr.
10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;
* neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;
* realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;
* neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;
* neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;
* nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;
* executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;
* confirmarea prin semnătură, de către factorii implicați, a calității unor lucrări executate
necorespunzător;

* întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a
construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin
neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;
* lipsa panoului de identificare a investiției.

Primele 4 blocuri dintr-un mare ansamblu rezidential, in pregatire

Controale în activitatea de proiectare

Inspectorii ISC au efectuat 29 controale la operatori economici cu activitate de proiectare în domeniul construcțiilor în trimestrul III al anului trecut, conform celor mai recente date.

Spre comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul controalelor a scăzut cu 34%.

Astfel, printre problemele întâlnite, inspectorii au constatat neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care nu respectă prevederile codului de proiectare seismică P100- 1/2013, care conțin neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată, fără detalii de execuție sau care nu respectă nivelul de calitate corespunzător, cu caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate aplicabile.
Ca urmare a neconformităților constatate au fost dispuse 30 măsuri și s-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 40 mii lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus