Oferte locuri de munca top

Ce nereguli au gasit inspectorii ISC in executie si proiectare

Mai multe nereguli au fost găsite în urma inspecțiilor la lucrările de construcții, pe durata primului trimestru al acestui an.

Numărul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat în Construcții a fost de circa 4.200 la nivelul de execuție a obiective de investiții, mai puține cu peste 20% față de primul trimestru al anului trecut.

Pentru fapte ce constituie contravenții au fost aplicate 345 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 3,7 milioane lei.

Dintre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții, ISC menționează:

* încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire, neîndeplinirea

obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr.

10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

* neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;

* realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;

* neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;

* neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

* nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;

* executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;

* confirmarea prin semnătură, de către factorii implicați, a calității unor lucrări executate

necorespunzător;

* întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a

construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin

neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;

* lipsa panoului de identificare a investiției.

Control în proiectare

În primul trimestru al acestui an au fost efectuate 83 controale la operatori economici cu activitate de proiectare în domeniul construcțiilor. Inspectorii ISC au constatat neconformități majore și grave în legătură cu:

* elaborarea de proiecte incomplete/neconforme

* nerespectarea prevederilor codului de proiectare seismică P100- 1/2013

* neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată

* proiecte fără detalii de execuție sau care nu respectă nivelul de calitate corespunzător, cu caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate aplicabile.

Ca urmare a neconformităților constatate au fost dispuse 46 măsuri și s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în cuantum de 154 mii lei.

 

 

 

Citiți și:

Un nou proiect imobiliar de anvergura, in Capitala

Conducte noi, necesare din cauza cresterii consumului de apa

Manopera mai scumpa pentru lucrari de tencuieli

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Sus