Solplanet x AeroFix

Ce nereguli a gasit ISC in controlul in executie

În urma controalelor în etapa de execuție în întreaga țară realizate de Inspectoratul de Stat în Construcții, mai multe nereguli au fost identificate de către inspectori.

În al treilea trimestru al anului trecut au fost efectuate cu 2,6% mai multe activități de control. Inspectorii ISC au constatat neconformități pentru care au fost dispuse cu 9,7% măsuri mai multe față de cele constate în aceeași perioadă a anului anterior.

Printre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții se numără:

* încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire, neîndeplinirea

obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr.

10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

* neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;

* realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;

* neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;

* neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

* nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;

* executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;

* confirmarea prin semnătură, de către factorii implicați, a calității unor lucrări executate

necorespunzător;

* întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a

construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin

neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;

* lipsa panoului de identificare a investiției.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus