Oferte locuri de munca top

Ce neconformitati a constatat ISC in activitatea de urbanism

În domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții, cele mai mari probleme sunt legate de personalul necalificat și de autorizațiile de construire emise fără să fie respectată legea.

Acestea au fost concluziile inspectorilor ISC după controalele privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, realizate în trimestrul IV 2020.

Astfel, în perioada octombrie – decembrie, inspectorii au realizat 485 astfel de controale, aproape la fel de multe ca anul trecut, când în aceeași perioadă au fost realizate 498 de controale. Au fost înregistrate 562 cazuri de încălcare a prevederilor legale pentru care au fost dispuse 484 măsuri și aplicate 43 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 187,50 mii lei.

Urbanism și amenajarea teritoriului

În domeniul amenajării teritoriului și urbanismului s-au efectuat 35 controale în timpul cărora s-au constatat 58 deficiențe pentru care au fost dispuse 27 măsuri. Spre comparație, în trimestrul IV 2019 au fost realizate 30 de controale.

Inspectorii ISC au constatat că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile, neconformitățile născându-se pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și slaba pregătire profesională a acestora.

Activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient din cauza lipsei de personal calificat pregătit, cu calitatea de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate, organizată conform legii.

Efectele acestor neconformități pot fi eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, care pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

Autorizarea și execuția lucrărilor de construcții

De asemenea, în activitatea de control privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții s-au constatat încălcări ale procedurii de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construire, deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise, documentații tehnice incomplete, lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor, neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții, nerespectarea normelor de proiectare și a competențelor de semnătură.

ISC susține că din cauza numărului mare de petiții sau adrese de corespondență din partea altor instituții, activitatea de control în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului nu se poate desfășura cu respectarea unui program prestabilit, care să abordeze fenomene negative specifice domeniului (slaba pregătire a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administrațiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentațiilor derogatorii care afectează vecinătățile).

În controalele efectuate s-au constatat deficiențe în activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfășurată de operatori economici și anume: nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice, nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice.

De asemenea, au fost constatate abateri de la Ordinul nr.63/1998 privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției și abateri de la prevederile art.76 din Ordinul nr.839/2009 privind comunicarea datei începerii lucrărilor de construcții, precum și a datei finalizării lucrărilor. În activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale s-au constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus