Oferte locuri de munca top

Ce modificari vor fi facute in ANCPI

Mai multe modificări sunt plănuite pentru structura și modul de funcționare al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Propunerile de modificare au fost înainte printr-un proiect de Hotărâre de Guvern, aflat momentan în consultare publică.

Schimbări pentru funcțiile de conducere

Inițiatorii au propus ca numărul total de funcții de conducere din cadrul Agenției Nationale să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate, cu respectarea următoarelor cerinţe pentru constituirea:

* unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

* unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

* unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

* unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

Dispozițiile vor fi aplicate inclusiv instituțiilor subordonate, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară având obligația de a lua în calcul personalul de conducere la stabilirea numărului total de funcții de conducere și a posturilor de execuție aferente fiecărui compartiment din cadrul acestora.

Noi atribuții pentru Agenție

Conform documentului, ANCPI va avea printre celelalte atribuții și obligația să întreţină, administreze, monitorizeze, dezvolte şi să asigure funcţionarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei şi a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor, prin intermediul Centrului Național de Cartografie.

De asemenea, inițiatorii propun ca membrii consiliului de administraţie să fie numiţi în continuare prin decizia prim-ministrului, fără a mai preciza însă durata perioadei acestei numiri.

Atribuțiile directorului general

Mai multe atribuții ale directorului general al ANPI au fost modificate. Astfel, acesta va aproba structura-cadru de organizare, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor subordonate. Totodată, va emite Ordinul privind stabilirea tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate și va elabora proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei Naționale, pe care le va transmite pentru promovare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Inițiatorii au introdus încă trei atribuții pentru directorul general, după cum urmează:

* numeşte și revocă din funcţie directorii oficiilor teritoriale;

* numește registratorii de carte funciară și registatorii coordonatori și îi eliberează din funcție, pe baza deciziei directorului oficiului teritorial de încetare a contractului individual de muncă;

* dispune încheierea și, după caz, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului Agenției Naționale.

 

Descărcați aici Proiectul de Hotărâre de Guvern

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Spatii comerciale vor fi edificate pe un teren de peste 3 ha

Ansamblu cu 200 de apartamente, autorizat

Un nou parc eolian, in pregatire pe un teren de 7 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus