Oferte locuri de munca top

Ce modificari ale Legii cadastrului au intrat in vigoare

Noi schimbări au apărut în legislația cadastrală, după ce săptămâna trecută a fost modificat Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

De data aceasta este vorba de intrarea în vigoare a Legii nr.185/2018, care a aprobat cu unele modificări o ordonanță de urgență ce modifică și completează Legea cadastrului și a publicității imobiliare (document atașat mai jos).

Noua Legea nr.185 din 2018 prevede că plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiția respectării termenelor maximale prevăzute.

În situația în care proprietarii nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum și imobilelor situate în intravilanul localităților care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare, posesia poate fi notată doar până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din respectiva unitate administrativ-teritorială.

În cazul în care, cu prilejul înregistrării sistematice, sunt identificați mai mulți proprietari asupra aceluiași imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a doua existența acestei situații juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătorești definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării.

Totodată, înscrierile din cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente efectuate.

Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a fuziunii sau absorbției, denumit certificat de reorganizare. Aceste este încheiat de un notar public în funcție în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea sau divizarea, al hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, precum și al dovezii de înregistrare la registrul comerțului a fuziunii/divizării.

Pentru eliberarea certificatului de reorganizare, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.

Conform noii legi, prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii procedurii succesorale notariale, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum și a documentației cadastrale.

 

Descărcați aici modificările și completările aduse de Legea nr. 185 din 2018 Legii cadastrului și a publicității imobiliare

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Stirile zilei

Nouă corpuri vechi din Capitala vor fi demolate si reconstruite

Sistemul de iluminat public din zona centrala a Bucurestiului va fi modernizat

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

2 Comentarii

 1. Roman Elena said:

  Tatal meu, DRANGA GH MINA din com.Aroneanu,jud.Iasi a dobandit de la parintii sai ,cu CM din 1954 si 1957 ,7.00 ha pe UAT Holboca si 6.00 ha pe UAT Aroneanu si inca 1.00 ha pe UAT Tomesti (zestre Dranga Elena_sotia ).
  CM din 1954(dupa tatal autorului Dranga Mina) cuprinde (urmare a unui testament din 1945) suprafetele si locatiile aferente fiecarui mostenitor (5 copii) separat,indicarea locatiei si a vecinilor fiind facuta in Testament.
  CM din 1957 (dupa bunica,mama autorului indicat)are inscrisa suprafata totala pe fiecare locatie (tarla)si cota partece revine fiecarui mostenitor,fara a fi specificat modul cum urmeaza mostenitorii sa si stabileasca posesia.
  Mentionez ca locatiile sant indicate dupa denumirea populara de la acea data.
  Impartirea supraf.s a facut prin intelegere intre frati,supraf.dobandite de Dranga Mina nemaiapucand sa fie inscrise in RA 1958 intrucand depasea supraf.de 10 ha permisa de lege pentru un taran dar a fost inscrisa ulterior (in 1960) dupa preluarea la D115/59 a celor 7.00 ha situate pe UAT Holboca si 1.15 ha din UAT Aroneanu (de la Primaria Aroneanu , resedinta autorilor, (3.00ha /alte localitati si 1.15 ha / Aroneanu cu PV.de preluare ha cu acte si 4.0 ha fara acte).; in RA 1961(anul anterior inscrierii in CAP) figurand 5 .43 ha(8.15 ha D115/59 + 5.43 ha CAP=13.62 ha, 0.38 ha pierzandu se in translatari.
  Supraf detinuta pe UAT Holboca este si in prezent in administrarea fermei de Cercetare DANCU si datorita unui aranjament al primariei Holboca,cu Predectura si OCP iasi nu am intrat nici pina in prezent in posesia supraf.in compensare; la OCPI ,intr un tabel este inscris DRANGA GH .Mina .pentru elib.TP,cu 5.00 ha(din 7.00 ha aflate intr un singur trup);conducerea fermei Dancu sustine ca nu are in administrare nici o supraf.apartinand autorului DRANGA GH. MINA si refuza sa elibereze o adeverinta din care sa rezulte daca terenul indicat in actul de VC prin care a fost dobandita in 1932 intreaga suprafata, de catre bunicul DRANGA GR. GHEORGHE ; ,indicat in testamentul din 1945 si CM 87/1945, prin care a fost transmis tatalui meu ,Dranga Gh. MINA face parte din suprafata ce o are in exploatare iar primaria Holboca nu pune la dispozitie nr.cartii funciare si a numarului cadastral cu care este inscrisa intreaga supraf.la com Holboca, pentru a zadarnici dovedirea in instanta a faptului ca,suprafata reconstituita in baza L18/91 art.36_actiuni. la Sc Vinifruct Iasi(desfiintata dupa 2000) este aceeasi cu suprafata inclusa in perimetru fermei Dancu si obligarea ascestei unitati la restituirea suprafetei si plata despag.aferente anilor 2000-2018 in care nu ni s a mai platit arenda cuvenita.
  Va rog,poate puteti ,admitand ca mai sant si alte cazuri similare,sa prezentati concret care este procedura si posibilitatea ca,in baza CM prin care a fost dobabdit terenul de catre persoane ce sant si ele decedate la randul lor, sa se obtina de catre actualii mostenitori (care au CM dar nu si pentru acele suprafete) de la primariile, pe a caror raza (UAT )figureaza a fi detinute , NUMARUL C.F.si NUMARUL CADASTRAL sau direct de la OCPI unde se presupune ca exista,predata de fiecare primarie, evidenta stricta a tuturor supraf.aferente unei UAT.
  Mentionez ca din cauza nesolutionarii celor 7.00 ha detinute pe UAT Holboca ,intampin greutati in recuperarea si a suprafetelor detinute pe UAT Aroneanu (cele din CM135/1957)si preluate la D115/59 ;suprafetele fiind deja alocate altor persoane,primaria Aroneanu obtinand pentru ele ,teren de la ADS Iasi.
  Multumesc pentru atentie si pentru eventuae altenprecizar ,pun la dispozitie nr.meu de tel.(sant ROMAN M Elena,fiica autorului DRANGA Gh. MINA,si locuiesc in Iasi.).tel.0744988282
  .Detin toate actele ce fac dovada dobandirii si derunerii,cu exceptia RA aartinand bunicilor,pentru anii 1951_1958(e am solicitat de la primaria Aroneanu dar mi au fost refuzate.

  • Roman Elena said:

   Tatal meu Dranga Gh.Mina a dobandit cu CM aproape toata suprafata detinuta pe UAT Aroneanu dar primaria Aroneanu incalca preved.OG din aprilie 2018 si refuza inscrierea in sistemul integrat de cadastru ,pe numele autorului a supraf detinute, conform acestor CM
   .Ce pot face daca Primaria Aroneanu,care este in lista primariilor ce a primit bani pentru ef.cadadtru integrat mi a raspuns la cererea formulata ca nu stie la ce inscriere ma refer .
   Am platit un cadastrist dar zice ca nu poate face nimic fara numarul C.F si a numarului cadastral din CF pentru fiecare din supraf.inscrise in acele CM,numere ce nu le am obtinut de la primaria in cauza,suprafeteke fiind deja atribuite altor pers.,fiind amplasate in prelungirea intravilanului deci f. valoroase.
   Va rog sa nu ma indrumati catre judtitie intrucat sotia primarului edte judecator si pe adta osi bazeaza toate faptele.

Sus