Oferte locuri de munca top

Ce masuri vor fi luate privind facturile estimate la gaze naturale si energie electrica

Prosumatorii și clienții finali vor avea avea anumite beneficii în cazul depășirii perioadei de citire a contoarelor.

În acest sens, ANRE a propus mai multe modificări pentru serviciile de distribuție a energiei electice și a gazelor naturale, prevederi ce se află în prezent în consultare publică.

Astfel, în cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, va fi introdusă obligația operatorilor de distribuție de a citi periodic indexurile grupurilor de măsurare în cazul clienților finali și al prosumatorilor, respectiv în cazul asigurării accesului utilizatorilor integrați în sisteme de măsurare inteligentă la datele istorice de consum (date de măsurare).

De asemenea, vor fi acordate compensații utilizatorilor în cazul depășirii perioadei de citire/lipsei accesului la datele istorice de consum.

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către operatorul de distrubuție (OD) este cel prevăzut în contractele de distribuție/furnizare a energiei electrice și poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 6 luni.

În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului grupului de măsurare este o lună calendaristică.

OD va fi obligat să asigure accesul la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional.

Compensațiile se ridică la 30 de lei pentru prosumatori și 100 lei pentru restul utilizatorilor.

În cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, principalele modificări se referă la:

* modificarea/redefinirea unor indicatori de performanță pentru activitățile relevante ale operatorului de distribuție a gazelor naturale cu privire la măsurarea gazelor naturale

* periodicitatea citirii indexului echipamentului de măsurare, regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze distribuite

* racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, precum și la modificări ale compensațiilor pe care operatorul are obligația de a le plăti pentru neîndeplinirea indicatorilor specifici, cu precizarea situațiilor în care acesta nu are obligația acordării compensațiilor.

Totodată, va fi introdusă obligația operatorului de distribuție de a transmite utilizatorului o informare cu privire la dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard și cu privire la situațiile în care operatorul sistemului de distribuție este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora.

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va avea obligaţia să plătească o sumă fixă în valoare de 100 lei pentru fiecare echipament de măsurare necitit.

Modificările ar trebui să contribuie la evitarea emiterii unor facturi aferente consumurilor de energie electrică și gaze naturale ale clienților finali în baza unor estimări, ca urmare a citirilor efectuate cu întârziere față de termenele prevăzute în reglementări. Perspectiva plății unor compensații clienților finali va conduce la stimularea operatorilor de distribuție în vederea realizării citirilor grupurilor de măsurare la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, susține ANRE.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus