Oferte locuri de munca top

Ce masuri vor fi luate pentru proiectele finantate prin POIM si POR

Vor fi luate unele măsuri pentru a evita blocarea implementării proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM 2014-2020 și ale Programul Operațional Regional 2014-2020.

Aceste măsuri sunt prevăzute într-un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Astfel, va fi extins cadrul în care corecțiile financiare sunt suportate din bugetul de stat pentru anumite componente din POIM și POR.

Mai exact, vor fi suportate de la bugetul de stat corecțiile financiare și reducerile procentuale stabilite pentru contractele de achiziție publică finanțate din Axa prioritară 3 a POIM și pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate din Programul Operațional Regional prin stabilirea unui nou caz de aplicare, specific acestor contracte. Este vorba despre creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică.

Beneficiarii publici ai proiectelor finanțate din POR 2014 – 2020 au obligația formulării de contestații administrative și la instanța de contencios administrativ competentă, iar în cazul în care, urmare a deciziei administrative sau a decizei instanței, creanța bugatară/reducerea procentuală este diminuată/anulată, sumele suportate inițial de la bugetul de stat sunt returnate la poziția bugetară din care au fost utilizate.

De ce este necesară această modificare

Această măsură este considerată de către oficiali ca fiind necesară întrucât aplicarea măsurilor administrative reprezentate de corecțiile financiare și reducerile procentuale a fost determinată, într-o măsură însemnată, de organizarea deficitară, la nivel național, a sistemului de management și control și mai puțin de o conduită necorespunzătoare a beneficiarilor.

În acest sens, o parte dintre procedurile de achiziție pentru care au fost aplicate corecții financiare și reducerile procentuale au fost supuse controlului ex-ante al ANAP, ce a vizat verificarea conformității din punct de vedere al regularității și calității documentațiilor de atribuire, la momentul respectiv nefiind formulate nici un fel de observații.

În plus, în majoritatea cazurilor, beneficiarii au întreprins în mod voluntar diligența de a solicita ANAP efectuarea controlului ex ante, pentru asigurarea calității și regularității documentațiilor de atribuire.

Aceste măsuri vor diminua riscul acumulării unor blocaje in implementarea proiectelor și riscul de a nu utiliza fondurile europene. Acesta din urmă poate fi accentuat de imposibilitatea beneficiarilor, unități administrativ-teritoriale și operatori regionali de apă și canalizare, de a asigura fluxul de numerar necesar implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente obiectivului convergență, dublată de imposibilitatea acestora de a contracta împrumuturi pe fondul creșterii gradului de îndatorare și a actualului context economic.

La aceasta se adaugă creșterea generalizată a prețurilor materialelor de construcții, combustibililor, energiei electrice.

Situația poate deveni și mai gravă în condițiile creșterii procentului de cofinanțare a proiectelor cu finanțare europeană ca urmare a aplicării de reduceri procentuale și de corecții financiare de către autoritățile de management în cazul constatării de nereguli în desfășurarea procedurilor de achiziție, urmând să fie restituite sau reținute la plată sume cuprinse între 5 și 25% din valoarea contractelor de achiziție, respectiv a cererilor de rambursare plătite sau care urmează să fie plătite.

 

Descărcați aici proiectul OUG

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus