Oferte locuri de munca top

Ce masuri pregateste Guvernul privind bugetul de stat

La ce ar trebui să ne așteptăm din partea Guvernului în ceea ce privește alocarea banilor de la buget este prevăzut într-un proiect de lege intrat în consultare publică.

Măsurile avute în vedere de Guvern la construcția bugetară pentru perioada 2022-2024 au în vedere înghețarea salariilor bugetarilor, mai puțin ale celor din Sănătate și Învățământ, precum și amânarea acordării unor fonduri.

De asemenea, sunt prevăzute majorări ale unor cheltuieli cu scop social.

Astfel, în anul 2022 va fi menținut cuatumul brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.

Excepție face personalul didactic pentru care din 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu un sfert din diferenţa dintre salariul de bază şi cele din luna decembrie 2021.

De aceeași majorare va beneficia și personalul din Sănătate și asistență socială.

În același timp, se amână până în ianuarie 2023 acordarea indemnizației de 50% din salariul de bază al funcției de medic, de care ar fi trebuit să beneficieze din ianuarie 2022 personalul didactic medico-farmaceutic din universități care au în structură facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate.

Bugetarii vor beneficia anul viitor de:

 • menținerea cuantumului indemnizației de hrană la nivelul din anul 2021 (4.160 lei/an);
 • acordarea voucherelor de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru personalul plătit din fonduri publice. Dar, va fi amânată până în anul 2023 acordarea indemnizației de vacanță;
 • menținerea indemnizației de merit la nivelul stabilit pentru anul 2021 (6.240 lei/lună).

Va fi amânată până în anul 2023 măsura de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă pentru primari, viceprimari, președinți şi vicepreședinți ai consiliilor județene.

Nu vor mai fi acordate tichete cadou și tichete culturale.

Nu vor mai fi acordate premii personalului din sectorul bugetar.

Timpul lucrat peste programul normal de lucru va fi compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.

Cercetarea, în continuare fără fonduri

Vor fi prorogate până în anul 2023 prevederile Legii educației naționale cu privire la alocarea de la bugetul de stat și bugetele locale a 6% din PIB și acordarea din fonduri publice a 1% din PIB pentru cercetare.

Fără cupoane pentru educație

Măsura de acordare a 500 euro (echivalent in lei) fiecărui copil cetățean român, precum și a cupoanelor sociale pentru educație este amânată până în 2023.

Ce va fi acordat altădată

Va fi prorogat termenul de intrare în vigoare a Legii privind venitul minim de incluziune.

În contextul imposibilității aplicării acestei Legii, guvernanții consideră că este necesară menținerea aplicării Legii privind venitul minim garantat, pentru o perioadă de minim 1 an, pentru a nu afecta familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social și pentru a evita crearea unor noi probleme sociale prin creșterea riscului de excluziune socială, ținând seama și de contextul social și economic actual.

Alte măsuri

De asemenea la estimarea cheltuielilor bugetare pentru anul 2022 s-au mai avut în vedere următoarele măsuri:

 • Majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 ianuarie 2022;
 • Majorarea indemnizației sociale minime la 1.000 lei;
 • Majorarea alocațiilor de stat pentru copii la 600 lei pentru copii cu vârsta până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copii cu handicap și la 243 lei pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani;
 • Finanțarea ajutorului de stat de restructurare a Societății „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., prin bugetul Ministerului Energiei;
 • Aplicarea unor măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, prin acordarea stimulentului pentru energie în tot timpul anului și ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, diferențiate în funcție de sursa de energie și veniturile familiei;
 • Schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii non casnici, respectiv întreprinderile mici și mijlocii, microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, prin bugetul Ministerului Energiei;
 • Majorarea contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A. și al Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A. pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, cu respectarea procedurilor în domeniul ajutorului de stat;
 • Acordarea în luna ianuarie, a unui sprijin de care ar urma să beneficieze pensionarii cu venituri reduse, pentru a suporta creșterile de prețuri la utilități.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus