Oferte locuri de munca top

Ce masuri pregateste Guvernul pentru renovarea cladirilor

Urmează să fie aprobate mai multe măsuri privind renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Acestea fac parte din strategia națională de renovare pe termen lung în perioada 2021 – 2030 și sunt cuprinse într-un proiect de act normativ intrat în consultare publică.

Astfel, prin Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei naționale de renovare pe termen lung sunt propuse roluri și responsabilități pentru autoritatea competentă în domeniul performanței energetice a clădirilor.

Măsurile vizează și autoritățile publice centrale și locale, precum și alți factori implicați în implementarea strategiei.

Pentru orizonturile de timp 2030, 2040, 2050, acțiunile vor fi stabilite ulterior după evaluarea implementării primei etape, inclusiv în raport cu evoluția contextului legislativ European, promovarea pachetului ”Fit for 55 și” revizuirea directivelor privind eficiența energetică.

Pentru fiecare obiectiv cuprins în strategia națională de renovare pe termen lung, planul prezintă măsurile concrete de implementare, fixând indicatorii de monitorizare și evaluare a îndeplinirii rezultatelor preconizate.

De asemenea, sunt identificate și surse de finanțare posibil a fi accesate pentru atingerea obiectivelor specifice enunțate.

Planul indică termene de realizare a obiectivelor specifice, instituţiile responsabile și instituțiile și organizațiile care contribuie la îndeplinirea măsurilor.

În concret, Planul de acțiuni vizează o serie de obiective și activități prioritare ce presupun:

* Îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri;

* Creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare;

* Reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar pentru familiile cu venituri modeste;

* Eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului construit;

* Îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea confortului termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului;

* Dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și susținerea inovării;

* Asigurarea activităților de comunicare a SRTL.

 

Descărcați aici Planul de acțiuni – proiect

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus