Oferte locuri de munca top

Ce lucrari va deconta statul pentru renovarea energetica a cladirilor  

Guvernul a aprobat mai multe măsuri pentru creșterea numărului de clădiri renovate energetic, în cadrul strategiei Valului de Renovare (Renovation wave).

Astfel, vor fi introduse în lista cheltuielilor eligibile și lucrări de renovare, precum și  cheltuielile necesare elaborării documentației tehnico-economice (fisier atasat la finalul stirii).

De asemenea, pentru a crește rata de renovare a blocurilor vor fi finanțate din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico – economice.

Vor fi eligible mai multe intervenții

Suplimentar față de lista de lucrări eligibile de intervenție/activități pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe sunt propuse a fi eligile printre altele și:

* montarea/repararea/ înlocuirea instalației de ventilare (inclusiv a spațiilor comune),

* reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în spațiile de utilizare comună ale clădirii;

* acolo unde este posibil, să se treacă la înlocuirea ascensoarelor, a instalațiilor electrice și de apă, de scurgere și de canalizare cu sisteme mai moderne și mai eficiente;

Blocuri cu 350 apartamente, intr-un nou ansamblu din Bucuresti

Totodată, pentru lucrările de reabilitare termică a anvelopei, vor fi introduse printre altele următoarele lucrări eligibile:

* izolarea termică a fațadei – partea vitrată,

* izolarea termică a planșeelor sau a pereților dintre spațiul încălzit și alte spații comune neîncălzite

Față de lista inițială de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, vor fi introduse și:

* lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior

* montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice

* montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică

* realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice

* realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă

* implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

– lucrări de înlocuire a cazanului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2, cu cazane pe gaz în condensație, compatibile cu combustibilii gazoși regenerabili.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus