Oferte locuri de munca top

Ce lucrari nu mai au nevoie de autorizatie

Urmează să intre în vigoare o nouă excepție privind lucrărilor ce nu mai au nevoie de autorizaţie de construire sau desfiinţare.

Prevederea a fost adoptată de Camera Deputaților cu 235 voturi pentru și 21 de abțineri.

După promulgarea legii de către președintele Iohannis, executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, se va realiza doar cu notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Acestea vor avea obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de colaborare.

Lucrările de acest tip nu prezintă un potențial de periculozitate și nicio indisciplină în executarea lucrărilor de construcții care să afecteze siguranța construcțiilor sau a morfologiei mediului ambiant.

De asemenea, acestea nu modifică sistemul constructiv, parametrii operaținali și de siguranță proiectați, amplasamentul, dimensiunile și forma construcțiilor, morfologiei albiilor râurilor și amenajărilor la care se intervine, au explicat inițiatorii modificării.

Programul anual de achizitii publice al unui CJ a fost aprobat

Completarea a fost realizată în cadrul Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii:

Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare lucrările de întreținere periodică și reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus