Oferte locuri de munca top

Ce legi propune anul acesta Ministerul Transporturilor

În cadrul programul legislativ pentru acest an al Ministerului Transporturilor se are în vedere, printre altele, modificarea termenelor de contestații și noi prevederi pentru exproprieri. Acestea ar trebui înaintate legislativului și discutate în prima parte a acestui an.

Astfel, în domeniul achizițiilor publice, în luna mai 2021 ar trebui prezentat în Guvern proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Prin acest proiect vor fi făcute modificări privind termenul aferent contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziție publică, precum și modificări în ceea ce privește completele de judecată.

Pentru exproprieri, ar urma să intre în discuție proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Modificările ce vor fi aduse au în vedere:

* asigurarea faptului că prin scurtarea termenului de emitere a deciziei de expropriere nu se va afecta dreptul expropriatorului de a depune documentele de proprietate sau cel de eliberare a amplasamentului

* expropriatorul va fi obligat să emită decizia de expropriere în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării

* decizia de expropriere va deveni titlu executoriu doar după împlinirea termenului de predare a imobilului prevăzut în notificarea transmisă

* vor fi introduse cinci noi alineate pentru reglementarea unor situații aferente lucrărilor de utilitate publică, respectiv a lucrărilor de reconfigurare a parcelelor, în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în cazul în care nu se obține acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei poziționării suprafeței parcelei;

* tabelele cuprinzând județul, localitate, numărul cadastral, tarla, parcelă, suprafața în metri pătrați și numele/denumirea proprietarului, în conformitate cu datele puse la dispoziție de către unitățile administrativ – teritoriale, respectiv statul român sau unitatea administrativ – teritorială și/sau numele persoanei care administrează vor fi aduse la cunoștința publică la sediul consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate şi pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 zile înainte de data începerii activităţii comisiei

* reglementarea transferului dreptului de proprietate asupra drumurilor și rețelelor secundare de îmbunătățiri funciare, de desecare necesar a fi relocate în vederea realizării lucrărilor de interes public prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s), pentru a acoperi vidul legislativ în această privință.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

 

Sus