Oferte locuri de munca top

Ce investitii sunt planuite pentru dezvoltare retelei electrice de transport

Au fost stabilite investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei electrice de trasport (RET), investiții ce vor fi realizate până în anul 2029.

Dezvoltarea RET este planificată de Transelectrica SA ţinând seama de stadiul actual şi evoluția prognozată a consumului, parcului de producţie şi schimburilor de energie electrică.

Pentru a păstra adecvarea reţelei astfel încât aceasta să fie corespunzător dimensionată pentru transportul de energie electrică prognozată, în Planul de dezvoltare a RET pe zece ani au fost incluse două categorii de investiţii:

* retehnologizarea staţiilor existente;

* extinderea RET prin construcţia de linii noi, creşterea capacităţii de transport a liniilor existente, extinderea staţiilor existente şi creşterea capacităţii de transformare în staţii.

Proiectarea retelei inteligente de iluminat public, licitata de aproape un an 

Proiectele de dezvoltare a RET incluse în Planul de dezvoltare a RET pentru perioada 2022- 2031

* Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor existente

În următorii zece ani vor fi finalizate proiectele de retehnologizare aflate în derulare şi vor începe proiecte noi, respectând prioritizarea bazată pe starea tehnică şi importanţa staţiilor.

Creşterea capacităţii de interconexiune transfrontaliere – sunt planificate următoarele dezvoltări ale reţelei:

* PCI „Grupul România–Serbia, între Reşiţa şi Pancevo”, cunoscut sub denumirea „Mid Continental East corridor”, care include următoarele proiecte de interes comun:

* LEA 400 kV d.c. Reşiţa (RO)-Pancevo (Serbia) – finalizată ;

* LEA 400 kV Porţile de Fier-Reşiţa şi extinderea staţiei 220/110 kV Reşiţa prin construcţia staţiei noi de 400 kV;

* trecere la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, inclusiv construirea staţiilor de 400 kV Timişoara, Arad şi Săcălaz.

Creșterea capacității de transport între zona de est (în special Dobrogea) și restul sistemului electroenergetic interconectat și integrarea în sistem a puterii generate din SRE şi alte surse în Dobrogea

Unde vom putea vedea investitii importante in sectorul energetic romanesc

Pentru a întări capacitatea de transport din Dobrogea spre restul sistemului, au fost planificate mai multe proiecte de întărire a rețelei de transport:

* Racord intrare-ieşire LEA 400 kV Stupina-Varna şi LEA 400 kV Rahman-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud (etapa I Extinderea staţiei de 400 kV Medgidia Sud și etapa II realizarea racordurilor);

* LEA 400 kV s.c. Gădălin-Suceava;

* LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Stâlpu-Braşov;

* Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, inclusiv: Achiziţie AT4 de 400 MVA, 400/220/20 kV Brazi Vest şi lucrări de extindere la staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest, realizare stație 400 kV Teleajen și retehnologizare stația 110 kV LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Medgidia Sud-Constanţa Nord;

* Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele etc.

Siguranţa alimentării consumului

  • * Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea prin realizarea unei stații noi 400 kV Arefu, 1AT 400/220 kV 400 MVA și racord în LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu Sud printr-o LEA 400 kV d.c. de aproximativ 0,05 km;
  • * Instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400MVA în staţia 220/110 kV Fundeni, creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni;
  • * Instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250MVA în staţia 400/220/110 kV Bucureşti Sud, creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud etc.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus