Oferte locuri de munca top

Ce investitii sunt in pericol sa nu obtina finantare nerambursabila

Pentru a obține fonduri europene nerambursabile, spre deosebire de perioada 2014 – 2020, în prezent regulamentul european impune anumite condiții favorizante. Acestea sunt monitorizate și aplicate pe parcursul întregii perioade de programare, europenii asigurându-se astfel că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii Europene.

Aceste condiții favorizante ar trebui să fie agreate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană până la momentul aprobării programelor operaționale.

În situație contrară, cheltuielile cu implementarea intervențiilor vizate de condițiile neîndeplinite vor fi exclusiv în sarcina bugetului de stat până la momentul îndeplinirii acestora și acceptării ca îndeplinite de către Comisie.

Servicii de consultanta juridica pentru o institutie importanta

În ceea ce privește România, o problemă este legată de asumarea îndeplinirii condiției favorizante CT 4. ”Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE”.

Aceasta nu a fost asumată nici de către Ministerul Energiei, nici de către Ministerul Dezvoltării, ca autorități responsabile. Guvernul a stabilit cu exact un an în urmă că aceasta cade în sarcina Ministerului Energiei.

Dar, până în prezent, nu s-a înregistrat nici un progres pe această condiție favorizantă.

Situația poate determina neincluderea în cadrul programelor operaționale 2021 – 2027 a intervențiilor în domeniul energiei regenerabile și a serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

Autoritățile responsabile au elaborat autoevaluări naționale și le-au transmis CE în 2020, respectiv 2021, pentru următoarele condiții favorizante:

CO 1. Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor publice – Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)

CO2. Instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat – MIPE

CO3. O aplicare și implementare eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE – MIPE

CO4. Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități – MIPE

CT3. Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – MDLPA

CT6. Cadrul eficace de management al riscului de dezastre – Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

CT7. Planificarea actualizată a gestionării deșeurilor – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

CT10. Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI)

CT 11. Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii – Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

CT12. Existența unui cadru de politică strategic național pentru egalitatea de gen – Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

CT14. Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei – MMPS

Numai patru condiții favorizante au fost acceptate de către Comisia Europeană ca fiind îndeplinite, pe baza autoevaluărilor naționale:

  1. CO1. Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor publice – ANAP
  2. CO2. Instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat – MIPE
  3. CT6. Cadrul eficace de management al riscului de dezastre – MAI, IGSU
  4. CT 9. Cadru de acțiune prioritară pentru măsurile de conservare necesare care fac obiectul unei cofinanțări din partea Uniunii pentru intervențiile prin care sunt sprijinite măsurile de conservare a naturii care au legătură cu ariile Natura 2000 care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a Consiliului

Pentru condițiile CO3, CO4, CT3, CT7 au fost transmise către CE versiuni actualizate și se așteaptă evaluarea forului european.

În ceea ce privește condițiile:

* CT10. Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător;

* CT12. Existența unui cadru de politică strategic național pentru egalitatea de

gen;

* CT14. Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei,

ministerele de linie trebuie să reactualizeze autoevaluările naționale în vederea retransmiterii către CE.

Referitor la restul condițiilor favorizante este necesară elaborarea/finalizarea auto-evaluărilor naționale astfel încât să poată începe negocierile privind îndeplinirea acestora.

În condițiile în care aceste negocieri nu se vor finaliza până la aprobarea programelor operaționale, conform prevederilor regulamentelor europene, sectoarele respective vor fi finanțate exclusiv de la bugetul de stat până la îndeplinirea condițiilor.

Elementele sensibile se referă în principal la condițiile favorizante aflate în responsabilitatea ME, respectiv promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE.

Reprezentanții Guvernului subliniază că, în cazul în care această condiție favorizantă nu va fi îndeplinită sau nu va avea asumate acțiuni care să conducă la îndeplinire, ME și MDLPA trebuie să-și asume eliminarea finanțării SACET-urilor și a energiei regenerabile din fondurile aferente politicii de coeziune.

De asemenea, un alt aspect ce trebuie urgentat este elaborarea planului de investiții necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate, aflat în responsabilitatea MMAP.

Totodată, condiția favorizantă privind cadrul de politică strategic pentru sănătate necesită eforturi susținute din partea Ministerului Sănătății care să conducă la îndeplinirea acesteia.

Existența strategiei în domeniu este esențială pentru definitivarea programării, finalizarea negocierilor și transmiterea PO Sănătate la CE.

De asemenea, este necesară urgentarea finalizării Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă și asigurarea complementarității între strategiile regionale de specializare inteligentă și SNCISI, inclusiv din perspectiva obiectivelor și tipurilor de intervenții asociate acestora (complementaritatea național/regional).

Proiect de 175 mil euro, pentru fluidizarea traficului

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus