Oferte locuri de munca top

Ce intarzie derularea programului national de cadastru si carte funciara

Pe lângă problemele tehnice, lipsa de interes reprezintă unul dintre principalele motive pentru care Programul Național de Cadastru și Carte funciară se derulează cu greutate la nivel național.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a sesizat lipsa de implicare din partea primăriilor în ceea ce privește contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru întreaga sumă alocată pentru finanțarea acestor lucrări la nivel de sector cadastral.

De asemenea, există o lipsă de interes și din partea persoanelor fizice și juridice autorizate în contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică. Din cele aproximativ 750 de companii de cadastru și peste 6.000 de persoane fizice autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, prea puține participă cu oferte în cadrul procedurilor de licitație pentru acest tip de lucrări, după cum se arată într-o notă de informare a Ministerului Dezvoltării.

Pe lângă aceste aspecte, dificultățile întâmpinate în realizarea cu succes a programului sunt următoarele:

* Durata mare a procesului de achiziție publică a serviciilor de înregistrare sistematică, care determină încheierea contractelor de achiziție și după un an de la lansarea licitațiilor.

* Procedurile de achiziție publică derulate pentru contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică nu se finalizează cu atribuirea de contracte, fie ca urmare a lipsei de ofertanți, fie ca urmare a depunerii de către aceștia a unor oferte neconforme, aspecte ce generează atât întârzieri în realizarea obiectivelor, cât și ineficiența unor alocări importante de resurse materiale și umane.

* Lipsa de interes a primăriilor pentru solicitarea finanțării către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, coroborată cu lipsa de personal în general și a personalului de specialitate de la nivelul primăriilor, necesar în realizarea lucrărilor. Astfel, activitatea prestatorilor de servicii este îngreunată, apar întârzieri în efectuarea lucrărilor, fapt ce le creează acestora nemulțumiri care uneori pot duce chiar la rezilierea contractelor.

* Lipsa evidențelor la nivelul primăriilor ori baze de date privitoare la imobile și proprietari incomplete și incorecte, ceea ce duce la imposibilitatea identificării proprietarilor/deținătorilor actuali ai imobilelor. Mai mult, prin aplicarea deficitară a legilor fondului funciar, de cele mai multe ori suprafețele obținute din măsurători sunt diferite de cele din actele de proprietate, iar amplasamentele deținute de titulari diferă de cele din titlurile de proprietate;

* Lipsa de participare la activitatea de înregistrare sistematică a administratorilor bunurilor din domeniul public și privat al statului, care au obligația punerii la dispoziția executanților lucrărilor a documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate, ori al dreptului real, în vederea înregistrării acestor bunuri. În lipsa actelor doveditoare, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea UAT-ului. Clarificarea ulterioară a situației juridice implică eforturi umane și financiare suplimentare.

* Lipsa de participare a cetăţenilor la lucrările de înregistrare sistematică, ceea ce generează întârzierea procesului ca urmare a creșterii eforturilor de identificare a proprietarilor, coroborată cu neîndeplinirea scopului lucrărilor, acela de înregistrare a tuturor deținătorilor.

* Durata mare a activității de verificare și recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică de către personalul oficiilor teritoriale, ca urmare a complexității lucrărilor și a lipsei personalului de specialitate cu experiență în activitatea de cadastru și carte funciară. Deși în cadrul fiecărui oficiu teritorial a fost angajat personal suplimentar pentru implementarea PNCCF, lipsa de experiență a noilor angajați în acest domeniu foarte specializat, duce la îngreunarea procesului de verificare și recepție.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

 

Un comentariu;

  1. Sorin Pooescu said:

    Felicitări! Un articol bine documentat, onform cu realitatea din teren. Totul o sa „explodeze” când.,din cauza lipsei cadastrului, fermierii mari sau mici și persoane fizice, nu vor ai primi subvenția la hectar. Nepăsarea de care vorbim acum, va duce la căderea multor capete…

Sus