Oferte locuri de munca top

Ce informatii declaram in Standardul de control fiscal

Informațiile pe care contribuabilul sau plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal au fost stabile printr-un ordin ANAF care a intrat în vigoare.

De asemenea, au fost stabilite modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și datele de la care categoriile de contribuabili sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) este transmis de către contribuabili/plătitori în format electronic către organul fiscal central, prin intermediul Declarației informative privind fișierul standard de control fiscal, modelul în limba română, denumită în continuare „Declarația informativă D406”.

Formularul Declarației informative D406, fișierul XML, programul de asistență (Validatorul J) și instrucțiunile și documentația necesare sunt puse la dispoziția contribuabililor/plătitorilor de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Acestea pot fi descărcate de la secțiunea dedicată SAF-T pe portalul agenției.

Concept nou pentru locuinte în Bacau: „Soimul” Conbac – nascut din dorinta de a demonstra ca si in Romania pot fi realizate proiecte deosebite

Declarația informativă D406 se transmite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:

* ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”;

* la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul secțiunii „Active”;

* la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secțiunii „Stocuri”.

Contribuabilii transmit Declarația informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declarația D406 trimestrial.

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de grație de:

* șase luni pentru prima raportare, respectiv cinci luni pentru a doua raportare, patru luni pentru a treia raportare, trei luni pentru a patra raportare, două luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

* trei luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T

În situația în care contribuabilul constată anumite erori în declarația depusă inițial, acesta poate depune declarații rectificative.

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

* pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru mari contribuabili;

* pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;

* pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;

* pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;

* pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

 

Descarcati Ordinul ANAF

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus