Solplanet x AeroFix

Ce include planul de dezvoltare a sistemului national de transport gaze naturale

Urmează să fie stabilite obiectivele de investiții pentru sistemul național de transport al gazelor naturale, pentru perioada 2020 – 2029.

SNTGN Transgaz SA Mediaş plănuiește dezvoltarea a șapte culoare de transport gaze naturale ce vor asigura, pe lângă alimentarea cu gaze a diferitelor zone de consum din țară, și necesitatea privind transferul prin sistemul românesc a unor cantităţi de gaze naturale între sistemele ţărilor vecine.

Așadar, Planul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale va cuprinde proiecte de anvergură care vor reconfigura rețeaua de transport gaze naturale.

În prezent, există două noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele recent descoperite în Marea Neagră.

Astfel, proiectele planificate de companie de către SNTGN Transgaz SA Mediaş au avut în vedere:

* asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine;

* crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din Marea Caspică și Marea Neagră spre Europa Centrală prin proiectul BRUA.

* crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune prin proiectul Marea Neagră – Podișor cu conectare la BRUA;

* extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare;

* crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

În cadrul Planului sunt descrise etapele de dezvoltare, duratele estimate de finalizare cât și valorile totale estimate ale investițiilor pentru proiectele de anvergură dintre care unele considerate la nivel european a fi Proiecte de Interes Comun (PCI). Aceste proiecte vor permite diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a Europei prin transportul gazelor naturale extrase atât din perimetrele din Marea Caspică și Marea Neagră cât și a celor disponibile din terminale LNG (din Grecia spre Europa Centrală prin Proiectul BRUA).

Costul Proiectelor majore de înmagazinare

* Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești  –  59 milioane euro

Termen finalizare: anul 2025

* Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești  – 122 milioane euro

Termen finalizare: anul 2026

* Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni –  80 milioane euro

Termen finalizare: anul 2029

* Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)  – 136 milioane euro

Termen de finalizare: 2024

* Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș –  Faza1: 30 milioane euro,  Faza 1 și 2: 87 milioane euro

Termen finalizare: anul 2022, pentru prima fază

 

Descărcați aici Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus