Solplanet x AeroFix

Ce impiedica finantarea reabilitarii sistemului de termoficare a Bucureștiului

Pentru urgentarea aprobării ajutorului de stat acordat reabilitării sistemului de termoficare a Bucureștiului, Guvernul a decis să facă unele demersuri la nivel înalt în relație cu serviciile Comisiei Europene (DG COMP). Aceasta având în vedere ”neclaritatea abordării existente la nivelul DG Comp privind relația dintre ajutorul de stat de investiții (proiectul POIM) pentru operatorul Termoenergetica și ajutorul de stat de operare pe care PMB trebuie să îl acorde aceleiași entități”.

Potrivit unui memorandum al Guvernului, o cerere de finanțare va fi trimisă Comisiei Europene după ce DG Comp, parte din CE, va aproba ajutorul de stat. Aceasta nu a emis nicio decizie până în prezent.

Proiectul „Reabilitatea sistemului de termoficare a Municipiului București” are o alocare bugetară netă de 278,32 milioane de euro.

În cadrul proiectului vor fi reabilitați 105,97 km (aproximativ 20%) din rețeaua de transport apă fierbinte totală din București repartizați astfel:

* Magistrala II Sud pe o lungime de traseu de 25,53 km

* Magistrala II- III Grozăvești pe o lungime de traseu de 22,431 km

* Magistrala V Grozăvești pe o lungime de traseu de 21,418 km

* Magistrala Progresu Berceni pe o lungime de traseu de 35,77 km

* Magistrala II Vest pe o lungime de traseu de 0,82 km.

Totodată, proiectul vizează reabilitarea rețelei de transport apă fierbinte, în

vederea reducerii pierderilor de căldură și apă caldă și, prin urmare, îmbunătățirea

eficienței, a fiabilității și siguranței operaționale a sistemului. Acesta va contribui la reducerea pierderilor de energie în sistemul de termoficare de la 28,6% (2018) la 22.7% (2023).

Documentația acestui proiect a fost depusă la AM POIM, prin sistemul electronic MySmis, în data de 5 iunie 2020, fiind aprobată în data de 7 iulie 2020.

De asemenea, proiectul este în etapa de contractare în urma primirii în luna septembrie 2020 a acordului Primăriei Municipiului București privind acceptarea introducerii unor clauze contractuale de prorogare a termenelor de prezentare a unor documente.

Reabilitarea sistemului de termoficare este prevăzută să fie finalizată în anul 2023.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus