Oferte locuri de munca top

Ce finantari mai pot solicita CNAIR si CNIR

A fost modificat ghidul pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Compana Naţională de Investiţii Rutiere – S.A., vor putea să trimită solicitări de finanțare până la 31 decembrie 2022.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 2,81 miliarde euro prin POIM.

Bugetul limită pentru apeluri si bugetul limită pentru contractare este de 8,43 miliarde euro fiecare.

Astfel, acțiunile finanțabile prin POIM sunt:

* Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T centrală (noi şi fazate), în cadrul OS 1.1;
* Proiecte noi de construcţie/modernizare a rețelei rutiere TEN-T centrale (conform
standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform standardului tronsonului aferent);
* Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe reţeaua TEN-T centrală, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport şi nefinalizate până la finalul anului 2015;
* Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), vizând dezvoltarea reţelei rutiere TEN-T centrale.

Rata de cofinantare este de 85% Fondul de Coeziune/FEDR, 15 % Bugetul de Stat.

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

* să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023;

* să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate

* să fie în conformitate cu prevederile programului;

* să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

* să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

* să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

* să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

 

 

Citiți și:

Proiect imobiliar, propus intr-o zona protejata a Capitalei

Proiecte dintr-un parc industrial, in aprobare

Ansamblu industrial langa Bucuresti, pe mai mult de 1 ha

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus