Oferte locuri de munca top

Ce faceti daca aveti neclaritati privind facturarea energiei si gazelor

Clienţii care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze pentru clarificări inițial furnizorului care a emis factura.

Furnizorul are obligația legală de a transmite explicații clare și ușor de înțeles privind modul în care s-a calculat factura, în special dacă nu este bazată pe consumul real.

În măsura în care răspunsul formulat de furnizor nu aduce clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.

ANRE recomandă clienților finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:

* să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;

* să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;

* să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;

* să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) poate fi apelată la numărul 0374.554.265 (telefon cu tarif normal în rețeaua Orange, apelabil din toate rețelele) și la numărul 021.9782 (telefon cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele).

De asemenea, consumatorii pot depune petiții pentru aspecte care țin de încălcarea cadrului de reglementare și a legislației primare incidente, prin intermediul rubricii Petiții pusă la dispoziție la pagina de internet http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus