Oferte locuri de munca top

Ce va face ANL

Agenția Națională pentru Locuințe va coordona constituirea, atragerea și administrarea surselor de finanțare, în condițiile legii, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.

Aceasta, potrivit noului Regulament oficial de organizare și funcționare a agenției. Astfel, Hotărârea de Guvern nr. 902/2016, publicată recent în Monitorul Oficial, modifică un act normativ anterior, și anume HG nr. 620/2001.

Prin noul act normativ, ANL are următoarele obiective:

* Realizarea de construcții de locuințe, în condițiile prevăzute de lege (152/1998);

* Realizarea de investiții privind construcția de locuințe sau intervenții la construcțiile existente, în condițiile prevăzut de lege;

* Fundamentarea cererilor anuale de alocații de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor de construcții de locuințe prevăzute legal;

* Stabilirea plafoanelor maximale de cost ale locuințelor executate prin programele proprii prevăzute legal;

* Efectuarea tuturor operațiunilor imobiliare necesare construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor construite prin programele proprii prevăzute legal;

* Încheierea contractelor și convențiilor, în condițiile legii, cu autoritățile administrației publice locale și centrale, în vederea dobândirii terenurilor destinate construcției de locuințe;

* Elaborarea procedurilor cu privire la condițiile specifice de desfășurare a programelor proprii prevăzute legal;

* Asigurarea achiziționării, administrării și gestionării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, necesare desfășurării activității, conform legii;

Potrivit noului text de lege, depozitarea resurselor și derularea activităților specifice programelor ANL se realizează exclusiv prin instituții financiare agreate de societate pe bază de convenții și autorizate din punct de vedere legal.

Conducerea ANL se realizează prin Consiliul de Administrație, organ executiv compus din 5 – 7 membri desemnați și numiți prin ordin al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Mandatul membrilor este, de regulă, de 4 ani, dar poate înceta și în alte condiții. Noul act normativ prevede atribuții noi pentru acest organism, printre care puterea de a aplica sancțiuni discplinare, dar și de a emite decizii de angajare, modificare și încetare, după caz, a raporturilor de muncă.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus