Oferte locuri de munca top

Ce este nou pentru prosumatori

Au intrat în vigoare modificările aduse regulilor de comercializare a energiei electrice produsă de prosumatori, precum și noile schimbări ale contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

Prevederile privesc energia electrică produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor.

Datele contorului de măsurare a energiei electrice

Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/ contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:

  1. a) în factura de energie electrică emisă acestuia de către furnizor, în cazul prosumatorului persoană fizică;
  2. b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor, în cazul prosumatorului persoană juridică.

Totodată, până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice, operatorii de distribuție vor transmite către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informații:

* date privind prosumatorii racordați la rețelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcați pe persoane juridice și persoane fizice, puterea electrică instalată și amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deținute de aceștia, numărul și data certificatului de racordare emis pentru locul de consum și de producere și formula de calcul al energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1)

* cantitatea/cantitățile de energie electrică înregistrate în luna anterioară de contorul/contoarele de măsurare a energiei electrice în baza căruia/cărora se stabilește energia electrică care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru fiecare prosumator racordat la rețelele acestora.

Cum se realizeaza regularizarea financiară

Regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produsă din surse regenerabile și livrată în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumată din rețelele electrice se realizează după cum urmează:

  1. a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, pe baza valorilor măsurate de contoarele de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului;
  2. b) în cazul prosumatorilor persoane juridice, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:

(i) factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor;

(ii) factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator.

Modificări pentru contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatori

Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpărător pentru fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este:

  1. a) evidențiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, în baza contractului de furnizare, în cazul în care vânzătorul este persoană fizică;
  2. b) prevăzută în factura emisă de către vânzător, în cazul în care vânzătorul este persoană juridică.

Această factură se emite de către vânzător în termen de două zile lucrătoare de la data primirii de la cumpărător a datelor de măsurare în vederea decontării cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea și se transmite cumpărătorului în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii.

În cazul vânzătorului persoană juridică, regularizarea financiară se realizează de către furnizorul de energie electrică, prin compensarea facturii emise de către vânzător și factura emisă de către furnizor în baza contractului de furnizare, aferente aceleași luni contractuale.

Prin aplicarea mecanismului de compensare, cumpărătorul plătește diferența pozitivă între valoarea facturii emise de către vânzător și valoarea facturii emise de către furnizor, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător.

Noi prevederi

În cazul prosumatorilor persoane juridice pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii au emis facturi de energie electrică în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, se procedează la:

  1. a) stornarea de către furnizori a facturilor de energie electrică emise în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, urmată de
  2. b) emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate conform lit. a);
  3. c) compensarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor prevăzute la lit. b).

În facturile de energie electrică prevăzute la litera b) emise de prosumatorii persoane juridice se aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul TVA referitoare la măsurile de simplificare, dacă este cazul.

Procesul de stornare a facturilor de energie electrică prevăzută la litera a) de către furnizorii de energie electrică, respectiv de emitere a facturilor de către furnizorii de energie electrică și prosumatorii persoane juridice a facturilor de energie electrică prevăzute la litera b se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a  ordinului.

 

Descărcați aici Modificări ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Blocuri cu circa 100.000 mp scd, in pregatire in Capitala

Un aeroport din tara ar putea fi realizat in Parteneriat Public Privat

Ansamblu imobiliar de lux, in pregatire intr-o cunoscuta statiune

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus