Oferte locuri de munca top

Ce descurajeaza participarea la licitatiile de achizitii publice

O problemă care îi descurajează pe operatorii economici să participe la licitaţiile pentru achiziții publice și, în același timp, blochează şi îngreunează derularea proiectelor aflate în execuție o reprezintă faptul că nu sunt actualizate cheltuielile indirecte.

Consilierea metodologică emisă de către ANAP în urmă cu 10 luni a dat peste cap procedura obișnuită, legală, de actualizare a cheltuielilor indirecte și a profitului în cazul contractelor de execuție ca urmare a modificării  cheltuielilor directe, dup cum susțin reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

”Au trecut tot 10 luni de când FPSC insistă să se înţeleagă eroarea de abordare şi implicaţiile acesteia în piaţă. Din fericire, unele entităţi contractante responsabile înţeleg că o consiliere metodologică nu poate încălca legislaţia în vigoare, nu poate duce la modificarea ofertei, şi nu tratează aceste cheltuieli ca sumă fixă, aşa cum propune ANAP. Altele însă, aplică punctul de vedere ANAP, chiar dacă acesta contravine Directivei 2014/24/UE privind achiziţiile publice si multe din ele nu sunt de acord cu abordarea ANAP”, se arată în comunicatul FPSC.

O nouă adresă trimisă de FPSC conducerii ANAP arată:

”Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii a solicitat în repetate rânduri corectarea punctului de vedere ANAP formulat în iunie 2019 şi preluat în Biblioteca de speţe, legat de actualizarea cheltuielilor indirecte şi a profitului, ori de câte ori este necesară actualizarea cheltuielilor directe, în sensul reducerii sau majorării acestora, de la caz la caz. Lucru subînțeles de altfel conform legislației in vigoare, dar care s-a constituit a fi un subiect provocat in urma efectuării unor controale la nivelul beneficiarilor/agenților economici.

Punctul de vedere ANAP, care susţine că «cheltuielile indirecte și profitul nu se indexează ca urmare a creșterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată inițial», presupune tratarea lor ca sumă fixă, ceea ce nu numai că încalcă legislaţia existentă, modifică un mod de lucru practicat de ani de zile, fără o justificare pertinentă, dar face ca în cazul renunţării la anumite lucrări, constructorul să primească sume nejustificate/ nemeritate, deci o încălcare clară a legislaţiei.

Subliniem că este vorba de o consiliere metodologică, de un punct de vedere, pe care unele entităţi contractante responsabile nu îl aplică, în timp ce altele iau ca literă de lege această opinie, rezultând o tratare diferenţiată în piaţă a acestei probleme.”

Argumentele FPSC

”Strategia de investiţii pe care Guvernul României o are în vedere nu poate să prindă viaţă atât timp cât semnalarea unor probleme din piaţă – evidente din punctul nostru de vedere, al beneficiarilor şi executanţilor – nu sunt rezolvate nici după 11 luni de zile.

Repetatele noastre adrese au primit răspunsuri formale, cu copy-paste din adresa ANAP nr. 6067/12.06.2019, ceea ce este practic o abordare anti-investiţională şi avem toată speranţa că aceste probleme sunt înţelese şi, după aproape un an, vor fi corectate.

Dincolo de normalitatea înțelesului legii, argumentele în susţinerea punctului nostru de vedere, conform căruia procentul ofertat pentru cheltuieli indirecte şi profit trebuie menţinut pe toată perioada derulării contractului, şi aplicat corespunzător atunci când cheltuielile directe scad sau cresc se prezintă astfel:

1.Cheltuielile indirecte la nivelul unui deviz pe categorii de lucrări se determină prin aplicarea unei cote aferente acestora la valoarea –total cheltuieli directe, fiind stabilită de ofertanți/ executanți pe baza propriilor analize. Acest fapt e stipulat în HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordinul nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice”Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice”,

2.Cheltuielile indirecte și profitul se aplică tuturor componentelor printr-un program de întocmire a devizelor, la nivelul stabilit de societate și în limitele stabilite de legiuitor, program ce se utilizează la orice modificare/ actualizare, cu respectarea acelorași formule. Acest procent este parte a ofertei, care va rămâne același,aplicat unor cheltuieli variabile(directe)

3.În cazul renunțării la lucrări,valoarea indirectelor și profitului ar trebui să se reducă corespunzător, aplicându-se același procent, dar la o valoare mai mică a cheltuielilor directe. Noua abordare ANAP, având în vedere că trebuie să existe un tratament similar, se traduce prin menţinerea ca sumă fixă a indirectelor şi profitului. Nu am primit niciodată răspuns la această întrebare

4.Abordarea ca sumă fixă a cheltuielilor indirecte şi a profitului înseamnă că se intervine asupra ofertei, se modifică aceasta, intervenţie contrară legislaţiei achiziţiilor publice.

5.Este evident că legiuitorul nu a avut în vedere abordarea cheltuielilor indirecte ca o sumă fixă, iar acest fapt este pe deplin justificat și nu poate fi abordat altfel, cu atât mai puţin modificat printr-un punct de vedere ANAP făcut public în Ghidul online, care creează extrem de multă indignare şi nemulţumire, inclusiv la nivelul entităţilor contractante, care nu sunt de acord cu schimbarea practicii uzuale, aplicabilă inclusiv pe perioada de valabilitate a OUG 34/2006.

6.Modificarea de abordare este legată de creșterea salariului minim pentru construcții prin OUG 114/2018, care implică majorări la nivelul cheltuielilor cu manopera. Aceste cheltuieli sunt reale, demonstrabile,iar parte importantă a cheltuielilor indirecte o reprezintă chiar remunerația personalului neproductiv. Măsurile OUG114 pentru constructori nu au fost luate pentru a descuraja sectorul, pentru ca constructorii să plătească majorările salariale din surse neidentificabile, sau să fie nevoiţi să renunţe la contractele publice. Pentru constructor aceste majorări sunt costuri cu execuţia şi trebuie acoperite în mod just dacă ele sunt generate de modificările legislative ce impactează asupra lor, fiind costuri reale. Astfel trimiterea la Art 164 alin (5) din HG 395/2016 care prevede că ”prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului”, nu este corectă în sensul dat de ANAP prevederii. Astfel, costul cu manopera nu înseamnă salariul minim pe economie pentru toți angajații, iar costul reprezentat de deviz nu este format numai din cheltuieli directe. Este evident că persoana care a formulat răspunsul la întrebarea noastră nu cunoaște ce tip de cheltuieli cuprinde capitolul «cheltuieli indirecte» din cadrul unui deviz.”

FPSC cere revizuirea prevederilor

”Pe baza celor de mai sus, vă rugăm să constatați că interpretarea ANAP exprimată în urma cu circa 10 luni nu numai că schimbă un mod de lucru, dar reprezintă o interpretare ilegală, contrară cu legislaţia existentă, a generat o abordare diferită în piață, afectează imaginea și încrederea în instituția pe care o conduceți, motiv pentru care vă rugăm să dispuneți revizuirea în mod just, în scopul menținerii echilibrului contractual și în spiritul legii, abordarea transmisă în cadrul consilierii metodologice din 2019.

Menţionăm că acest lucru se poate face extrem de repede, fiind vorba de o consiliere metodologică şi avem speranţa că veți acționa cu celeritate pentru clarificarea unei situații ce a bulversat piața.”

 

 

 

Citiți și:

Restaurarea unui monument istoric va costa aproape 16 mil euro

Teren de peste 1,7 ha, intr-un mare municipiu, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Planuri de investitii ale unui mare operator din turism

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus