Oferte locuri de munca top

Ce deficiente au documentatiile proiectelor de investitii publice

Calitatea precară a unora dintre lucrările de construcții din bani publici este cauzată și de documentațiile tehnnico – economice deficiente.

Inspectoratul de Stat în Construcții avizează, din punct de vedere tehnic, documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează din fonduri publice ai căror indicatori tehnico – economici se aprobă de Guvern.

În trimestrul al treilea al acestui an, circa 5% din documentațiile înaintate ISC spre avizare au fost restituite în vederea refacerii.

Acestea au avut, în principal, următoarele deficiențe:

– unele expertize tehnice nu sunt întocmite potrivit prevederilor normativului P100 – 3, respectiv nu sunt tratate corespunzător elementele de fundare,

– neîncadrarea construcției în clasa de risc seismic înainte și post execuție,

– nu se face referire la influența lucrărilor ce urmează a fi executate asupra construcțiilor învecinate sau a construcției în ansamblu;

– neconcordanțe între scopul declarat de investitor în certificatul de urbanism și documentația prezentată;

–  în memoriul tehnic de arhitectură nu se preiau toate recomandările din raportul de audit energetic;

–  neînsușirea, în cazul lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, a soluţiei tehnice dezvoltată în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, în proiectul tehnic şi în detaliile de execuţie, prin semnare şi parafare de către auditorul energetic pentru clădiri elaborator al auditului energetic, din punct de vedere al respectării soluţiilor stabilite prin raportul de audit energetic (încălcându-se astfel prevederile art. 11, alin. (24) din O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe);

–  planșe cu soluții constructive propuse neînsușite de expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnică și neverificate de un verificator tehnic atestat de M.D.R.A.P.

–  pe memorii tehnice, rapoarte de expertiză tehnică și referate de verificare nu se  precizează data elaborării;

– documentațiile conțin în bibliografie acte normative abrogate.

 

 

Citiți și:

Un om de afaceri local investeste intr-un cartier rezidential, pe aproape 2 ha

Locuinte si spatii de productie si desfacere, in planurile unui investitor local

Va creste numarul de locuinte intr-un ansamblu in curs de dezvoltare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus