Solplanet x AeroFix

Ce decizii ale primariilor ar putea fi anulate

Transparența decizională este interpretată subiectiv de unii reprezentanți ai administrației locale. Chiar şi decizii extrem de importante, cum este cea de majorare a impozitelor și taxelor locale, sunt luate fără a-i anunța în prelabil pe cei direct afectați, cetățenii, susțin mai mulți deputați și senatori care au inițiat un proiect de lege menit să rezolve această situație.

În prezent, legea prevede ca elaborarea unui proiect de act normativ să fie anunțată de autoritățile publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare. Cum nu există sancțiuni, unele autorități locale aleg, însă, să decidă chestiuni de interes public general în spatele uşilor închise. Acest lucru nu afectează doar încrederea oamenilor în autorități, ci chiar bugetul personal al acestora și planificarea în cadrul familiilor, cărora nu le este totuna dacă plătesc astăzi o sumă la impozitul local și mâine una mai mare de 10, 20 sau 30 de ori, mai explică inițiatorii noului proiect de lege.

Propunerea înaintată are în vedere ca adoptarea actelor normative fără ca cetățenii să fie anunțați în prealabil să atragă nulitatea actului astfel adoptat, precum și toate actele subsecvente acestuia.

În felul acesta, respectarea legii transparenței decizionale nu va mai fi opțională pentru acei reprezentanți ai administrației locale care înțeleg să respecte normele doar atunci când există sancțiuni.

Conform legii în vigoare, anunțul autorităților publice către cetățeni trebuie să cuprindă: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus