Oferte locuri de munca top

Ce cladiri din Bucuresti vor fi consolidate

Vor fi aprobate, săptămâna aceasta, clădirile din municipiul București cu risc seismic ridicat ce urmează să fie reabilitate.

Acestea reprezintă obiectivele de investitii incluse în listele sinteză aferente Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, liste pe care consilierii generali ai Municipiului București le vor aproba în cadrul ședinței de joi, 28 septembrie (liste atațate la finalul știrii).

Totodată, vor fi aprobate și categoriile de cheltuieli din devizul general finanțate de la bugetul local al Municipiului Bucuresti.

De aceste proiecte se va ocupa Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), serviciu public de interes local.

AMCCRS va fi împuternicită să depună, să contracteze, să coordoneze, să deruleze și să implementeze proiectele finanțate în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Vor fi finanțate de la bugetul local următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general:

* Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; Obținerea terenului; Amenajarea terenului; Amenajări pentru proțectia mediului și aducerea terenului la starea inițială; Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților;

* Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică; Studii; Studii de teren; Raport privind impactul asupra mediului; Alte studii specifice; Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; Proiectare; Tema de proiectare; Studiu de prefezabilitate; Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general; Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; Organizarea procedurilor de achiziție; Consultanță; Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții; Auditul financiar; Dirigenție de șantier;

* Dotări; Active necorporale;

* Comisioane, cote, taxe, costul creditului; Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare; Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții; Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții; Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC; Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;

* Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste; Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste.

Preturi pentru lucrari de reparatii

Beneficiarii programului pot finanța din bugetele proprii sau din alte surse legal constituite atât cheltuielile care nu se pot finanța de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, cât și alte cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, necesare realizării și finalizării obiectivelor de investiții incluse în Programului Național de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

 

Sus