Solplanet x AeroFix

Ce cladire din Bucuresti a pierdut statutul de monument istoric

O clădire monument istoric din București, unde și-a desfășurat activitatea decenii la rând o fabrică de bazalt, a fost declasată parțial din Lista monumentelor istorice. Această hotărâre a intrat în vigoare de ieri, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Mai exact, este vorba despre clădirea întreprinderii „Uzinele Chimice Române”, situat la adresa șos. Panduri nr. 71-75, sectorul 5, București, cod LMI B-II-m-B-19321.

De asemenea, au fost declasate imobilele identificate în documentație cu indicativele C4 și C7, aflate în proprietatea Azady Prodcom SRL, situate la adresa șos. Panduri nr. 71.

Au rămas în Lista monumentelor istorice, păstrându-și astfel statutul juridic de protecție, restul imobilelor care formează monumentul istoric clasat cu denumirea Întreprinderea „Uzinele Chimice Române”.

Amintim faptul că în anul 2018 au mai fost declasate părți ale acestui imobil, aflate în proprietatea societății Spavin Invest SRL.

Potrivit proiectului „Valorile culturale din Sectorul 5 – promovare, conștientizare, valorificare”, derulat de către Asociația Harmony, ansamblu de clădiri istorice de sfârşit de secolul XIX – prima jumătate a secolului XX, Întreprinderea „Uzinele Chimice Române”, aflată între şoseaua Panduri şi şoseaua Progresului, în Sectorul 5, este în prezent o ruină.

Înainte, aici a funcţionat o fabrică de bazalt. Fondată pe la 1920, întrepriderea a produs de-a lungul timpului vopsele şi alte produse chimice, linoleum, apoi încălţăminte din materiale plastice, precum cizme de cauciuc, motiv pentru care în perioada comunistă i se spunea „fabrica de galoşi”.

După 1990, întreprinderea a fost abandonată, utilajele – vândute la fier vechi sau exportate, patrimoniul fiind distrus. Inclusiv un cuptor de cărămidă.

În prezent, staţie de metrou recent finalizată în apropiere a făcut să crească semnificativ valoarea imobiliară a terenului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus