Oferte locuri de munca top

Ce cheltuieli bugetare vrea statul sa elimine

O serie de reduceri ale cheltuielilor bugetare sunt avute în vedere de stat. Potrivit unui proiect de OUG, intrat în dezbatere publică, Ministerul Finanțelor propune mai multe măsuri.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice nu acordă vouchere de vacanță.

De asemenea, intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii va fi prorogată la 1 septembrie 2023.

Ca urmare, în anul 2021 valoarea punctului de pensie se va menține la nivelul de 1.442 lei. Începând cu anul 2022, valoarea punctului de pensie se va majora cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Cuantumul efectiv al majorării și data de acordare urmează să fie stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Proiectul de OUG mai prevede abrogarea măsurilor prin care s-a instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituţiilor prefectului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei. Dar, excepţie fac prefectul şi subprefectul !

În ceea ce privește studenții, aceștia vor beneficia de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum și pentru transportul intern auto, transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi pentru transportul intern naval pe tot parcursul anului 2021. Vor fi abrogate prevederile prin care se reglementa ca studenții să beneficieze, în tot cursul anului calendaristic, de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Măsura se referă la studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani.

Proiectul creează, însă, posibilitatea ca sumele rămase în sold pentru facilitățile de transport destinate utilizării pentru studenți, să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse tot pentru studenți. Utilizarea acestor sume se va adopta de fiecare universitate în parte, cu aprobarea senatelor universităților din care fac parte și studenții.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus