Oferte locuri de munca top

CE caută propuneri pentru reducerea emisiilor de CO2 în 2030

global_warming_10530800Comisia Europeană a lansat procedura de consultare publică pentru a aduna opinii şi contribuţii asupra elaborării de noi norme privind efortul statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea vor servi la îndeplinirea targetului până în 2030.

În prezent domeniul se află sub incidenţa  Deciziei 406/2009/EC care acoperă aproximativ 55% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și include emisiile de gaze cu efect de seră din surse, precum transportul rutier, sistemele de încălzire a clădirilor, industria la scară mică și emisiile non-CO2 provenite din agricultură și din gestionarea deșeurilor.

Fiecare stat membru are o țintă de reducere a emisiilor sau un angajament de limitare a acestora până în anul 2020 care variază între -20% și + 20% față de cotele de emisie din anul 2005.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor/contribuţiilor la noul cadru legislativ este 18 iunie, potrivit unui comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Sunt aşteptaţi să participe la procesul consultativ guvernele statelor membre, autoritățile regionale, părțile interesate din domeniu, ONG-urile și institutele de cercetare.

Sus