Solplanet x AeroFix

Ce calificari obtinute in UE vor fi recunoscute in Romania

Mai multe calificări obținute într-un stat al Uniunii Europene sau în Confederația Elvețiană vor fi recunoscute și la noi în țară. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat în dezbatere publică.

Conform acestuia, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR va avea încă două atribuții.

În primul rând, va echivala certificate/aprobări emise în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun Directive Europene aplicabile instalațiilor / echipamentelor pentru proceduri de sudare, sudori și personal care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive.

Tot ISCIR va recunoaște autorizația precum și titlul oficial de calificare sau alte documente emise de autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene/S.E.E. sau din Confederația Elvețiană, în vederea exercitării activității profesionale reglementate în România. Recunoașterea se va face pe baza unei proceduri aprobată prin ordin al inspectorului de stat șef.

Această prevedere a fost introdusă întrucât în România nu există o instituție/autoritate desemnată pentru recunoașterea documentelor dobândite de cetățeni români sau străini în Statele Membre UE sau statele semnatare ale Spațiului Economic European.

Pentru realizarea obiectului de activitate, ISCIR mai exercită următoarele funcţii: asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică; asigură elaborarea actelor cu caracter normativ; asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus