Oferte locuri de munca top

Ce autorizatii noi vor fi necesare pentru construire

Noi obligații pentru cei care finanțează și realizează construcții noi sau intervenții la construcții existente au fost impuse prin cele mai recente modificări ale legilor construcțiilor, publicate în Monitorul Oficial.  Au fost făcute modificări atât în cadrul Legii nr. 10 privind calitatea în construcții, cât și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (modificări atașate).

Ce obligații noi au dezvoltatorii imobiliari

Investitorii care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente vor fi obligați să obțină, pe lângă acordurile și avizele prevăzute de lege în prezent, și autorizația de construire și acordul/autorizația administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor.

Totodată, investitorii vor efectua recepția finală la expirarea perioadei de garanție, precum și recepția la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.

De asemenea, investitorii sunt obligați să realizeze etapa de expertizare a construcțiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor edilitare, proces realizat de către experți tehnici atestați.

Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează numai în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale.

Predarea către proprietar a construcției se va face numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

Obligațiile conform cărora investitorii trebuie să efectueze recepția la terminarea lucrărilor de construire și recepția finală la expirarea perioadei de garanție, precum și majorarea amenzilor la intervalul de la intervalul de 1.000 lei – 100.000 lei pentru nerespectarea mai multor prevederi vor intra în vigoare în luna februarie.

Ce obligații au proprietarii construcțiilor

Proprietarii construcțiilor sunt obligați să dea în folosință construcția numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare. Aceasta atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor.

Permiterea utilizării construcției este posibilă numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

Cum a fost modificată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico- edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare. Aceasta pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea.

Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent.

Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

Noi documente pentru eliberarea autorizației de construire

Pentru emiterea autorizației de construire în ceea ce privește executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor este necesară inclusiv depunerea documentației tehnice – D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă.

 

Descărcați aici Modificările aduse Legii nr. 10 privind calitatea în construcții și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor centru logistic, pe aproape 25 ha

Planuri pentru dezvoltarea unui nou cartier

Noi mari spatii comerciale in provincie

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus