Oferte locuri de munca top

Ce au obtinut constructorii prin modificarea OUG 114

Mult așteptatele modificări ale prevederilor legate de domeniul construcțiilor incluse în cadrul Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 au intrat în vigoare, prin publicarea lor în Monitorul Oficial. Totuși, varianta finală este modificată față de schimbările propuse de reprezentanții organizațiilor patronale.

Cine beneficiază de scutiri

Vor beneficia de facilități și angajații din construcții care în timpul lunii obțin venituri brute mai mici de 3000 de lei (ce pot fi cauzate de concediu medical, suspendări, concedii fără plată, contracte cu timp parțial, angajări în timpul lunii, încetări ale activității în timpul lunii, etc). Aceasta pentru că noul text legislativ prevede : ”Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.”

Dacă până acum salariile de peste 30.000 de lei nu beneficiau de nici un fel de scutiri,  patronatele au mai obținut ca scutirea să se aplice pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei. Numai partea ce depășește acest nivel nu va beneficia de facilități fiscale.

Trei din patru modificări pentru codurile CAEN, aprobate

Codul CAEN 0520 – Extracția cărbunelui inferior, deși propus să se numere printre activitățile din sectorul construcțiilor care beneficiază de scutiri la plata impozitului pe venit, nu face parte și din textul legislativ aprobat.

Însă, au fost aprobate celelalte trei coduri CAEN propuse să completeze lista activităților din construcții în care se impune salariul minim brut de 3000 de lei și care beneficiază de facilitățile fiscale.

Astfel, vor beneficia de facilități și angajații din următoarele domenii de activitate:

* 2351 – Fabricarea cimentului;

* 2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

* 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Angajatorii trebuie să realizeze cifra de afaceri din activitățile specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, chiar dacă propunerile vizau o limită de cel puțin 75%.

Pentru societățile comerciale nou înființate, respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior.

Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an care au avut o cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru societățile comerciale existente la aceeași dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăților comerciale nou-înființate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților aprobate prin Ordonanță. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.

Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, în vederea aplicării facilității fiscale, se va stabili prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care va fi publicat pe site-ul instituției.

Clarificări pentru salarii

Până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în mediu de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. Indemnizațiile nu au fost propuse printre schimbări.

În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile sau alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună. Și în acest caz, indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri nu se numărau printre propunerile inițiale de schimbare a ordonanței.

Nerespectarea prevederilor reprezintă contravenție

Conform noilor modificări ale OUG 114/20108, nerespectarea acestor prevederi de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Recalcularea contribuțiilor și a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuțiilor sociale și impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Descărcați aici Modificări OUG 114

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus